Energietransitie in het oudste cultuurlandschap van Noord-Nederland, Nationaal Landschap Middag-Humsterland, kán dat eigenlijk wel?

En zo ja, wat zijn de mogelijkheden?

Tijdens de bijeenkomst van 26 april jl. zijn er een aantal stappen gezet om tot een ontwerp voor duurzame energie in Middag-Humsterland te komen. Leidend daarbij is het cultuurlandschap van Middag-Humsterland. We zijn tot een drietal scenario’s gekomen die tijdens de volgende bijeenkomst verder worden uitgewerkt.

Graag nodigen we u uit voor deze bijeenkomst waarin we gaan proberen om met elkaar verdere stappen te kunnen zetten. De uitkomsten hiervan zullen we meenemen naar de volgende bijeenkomst, op 7 juni, waarbij u wederom van harte welkom bent.

We zien u graag op vrijdag 10 mei!

Tijdstip : 16.00-17.30 uur
Locatie : Dorpshuis Oldehove ’t Humsterland, Englumstraat 10 te Oldehove

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via het volgende email adres:
m.schaminee@gcwk.nl