Kan dat eigenlijk wel?

Klimaatdoelstelling De aarde warmt teveel op. Dat komt onder andere door broeikasgassen zoals CO2. Die ontstaan bij het gebruik van fossiele brandstoffen. Olie en aardgas komen uit de aarde, en ze raken een keer op. Zeker nu we steeds meer energie gebruiken. Aardgaswinning heeft bovendien aardbevingen tot gevolg. Doen we niets, dan veranderen ons klimaat en leefomgeving. Dus moeten we overgaan op hernieuwbare en schone energie. Energie die niet op raakt. Zodat Nederland in 2030 de helft minder CO2 uitstoot.

Middag-Humsterland, een prachtig landschap met grote cultuur-historische waarde, waar veel te zien en beleven is. Als je goed kijkt zie je de rijke geschiedenis van de voormalige (schier-)eilanden Middag en Humsterland nog terug in het huidige landschap, net als andere ontwikkelingen die het gebied hebben gemaakt tot wat het nu is. Landschappen zijn een spiegel van de tijd: ze bewegen mee met ontwikkelingen en zijn nooit af. Tegelijkertijd is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de intrinsieke waarde van het landschap waarin u woont.

Dit boekje gaat over de energietransitie in Middag-Humsterland:
De overgang naar schone en hernieuwbare vormen van energie.

Charretteboekje: “Energietransitie in Middag-Humsterland” (PDF)