We zoeken een nieuw lid voor de Gebiedsraad Middag-Humsterland.

Middag-Humsterland heeft een Gebiedsraad, bestaande uit 12 personen. Doordat één van de leden onlangs is gestopt is er een vacature ontstaan. De Gebiedsraad heeft als voornaamste taak er voor te zorgen dat de bestaande gebiedsvisie voor Middag-Humsterland wordt uitgevoerd. Die Visie is in 2017 samengesteld door bewoners, gebruikers en bestuurders uit de streek. De Visie is ook overgenomen door de gemeente Westerkwartier. De Visie gaat over het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap, cultuurhistorie en belevingswaarde, met tegelijkertijd voldoende sociale en economische ontwikkelingskansen en nieuw verantwoord ondernemerschap. Voor de gebiedsvisie klik hier.

Deze Visie is leidend voor de Gebiedsraad. De Gebiedsraad heeft werkgroepen en zorgt waar nodig voor ondersteuning. De Gebiedsraad houdt de samenhang van de werkzaamheden van alle werkgroepen in de gaten en onderhoudt externe relaties, bijvoorbeeld met de provincie of met ondernemersverenigingen. De Gebiedsraad komt rond de zes keer per jaar bij elkaar en zal in consensus beslissen. De leden hebben met elkaar deskundigheid over, en dienen belangen op het gebied van:

  1. landbouw
  2. natuur, landschap en milieu
  3. cultuur en historie, erfgoed
  4. ondernemers (niet agrarisch)
  5. dorpsbelangen
  6. energie

Het uitgangspunt is om twee leden per thema/belang te hebben. Voor de deskundigheid ondernemers (niet agrarisch) is er een vacature ontstaan en is de gebiedsraad op zoek naar een enthousiaste persoon die deze vacature zou willen invullen. De gemeente verzorgt de ambtelijke ondersteuning en is daarmee ook als waarnemer aanwezig zodat we eventuele overlappingen tijdig kunnen signaleren. De wethouder en de directeur van de Gebiedscoöperatie zijn als adviseur uitgenodigd. De zittingstermijn van de leden is in principe vier jaar met één mogelijke verlenging. Iedere twee jaar wordt ongeveer de helft van de leden vervangen volgens een rooster van aftreden vervangen.

De Gebiedsraad ziet graag reacties van belangstellenden (schriftelijk, per e-mail) tegemoet uiterlijk 1 juni.

Informatie is te vinden op www.middaghumsterland.info. Verder kunt u contact opnemen met voorzitter Kor Berghuis (06-23800405) of secretaris Tini Smale (06-30792280) voor nadere inlichtingen. U kunt uw sollicitatie zenden naar gebiedsraad@middaghumsterland.info.