Jaarlijks reikt de stichting Open Monumentendag Westerkwartier de Steunpilaar uit. Dit is een blijk van waardering voor een persoon of organisatie die zich inzet voor het behouden en openstellen van monumenten en erfgoed in het Westerkwartier

De oorkonde en de taart die behoren bij de Steunpilaar werden op 1 september uitgereikt aan het Vroedschap te Fransum vanwege hun voortdurende inzet voor de instandhouding van de kerk in originele staat. Het Vroedschap bestaat dit jaar 50 jaar. Dit deed Hielke Westra, wethouder van de gemeente Westerkwartier samen met Arnold Bloem, voorzitter van Stichting Open Monumentendag Westerkwartier. De oorkonde en taart werden in ontvangst genomen door Jos Boskamp die voorzitter is van Vroedschap Fransum.

Extra hulde voor echtpaar Verel

Het echtpaar Verel werd al eerder dit jaar geridderd in de orde van Oranje Nassau. Zij hebben deze onderscheiding gekregen niet alleen op grond van hun verdiensten voor het muziekinstrumenten museum te Vosbergen maar ook voor hun jarenlange inzet voor de kerk van Fransum. Zij waren de oprichters van de Vroedschap en hebben hiervan 50 jaar lang deel uitgemaakt.

Het kerkje Fransum

Het kerkje dat eenzaam in het landschap op haar wierde staat, is in de dertiende eeuw gebouwd door de monniken van het Cisterciënzer klooster te Aduard. Na de Reductie (de invoering van de Reformatie) in Groningen in de jaren negentig van de zestiende eeuw, werden de kloostergoederen eigendom van de provincie.

Het kerspel Fransum was aanvankelijk zo klein dat de gemeente werd gecombineerd met Feerwerd, daarna met Aduard en vanaf 1611 met Den Ham. In 1909 werden de kerkdiensten alleen nog in Den Ham gehouden. Na de laatste dienst in Fransum ging de toestand van de kerk achteruit.

Er gingen subsidieverzoeken uit en geld voor een restauratie werd bijeengebracht door Rijk, Provincie, de gemeente Aduard en door particulieren. De restauratie werd uiteindelijk voltooid in 1950. De kerk werd in 1968 overgedragen aan de Nederlandse Monumentenstichting die de kerk in bruikleen gaf aan de Nederlandse vereniging voor huismuziek. Uit de plaatselijke afdeling van deze vereniging is de vroedschap Fransum voortgekomen.

Nog meer over de geschiedenis van het kerkje kunt u lezen in het programmaboekje Open Monumentendag Westerkwartier 2021.

Zie ook: https://openmonumentendagwesterkwartier.nl/