Waterschap Noorderzijlvest heeft vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor de restauratie van het historische sluizencomplex in Aduarderzijl. Met het bedrag moet ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het Aduarderdiep en de baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Het bekende rijksmonument bij Aduarderzijl bestaat uit twee sluizen die zijn gebouwd in 1876. Het monumentale bouwwerk is toe aan een stevige opknapbeurt: er zitten scheuren in de muren, de sluisdeuren zijn in slechte staat, het voegwerk is beschadigd en het ijzerwerk heeft te lijden onder roestvorming. Bij de restauratie worden ook de drie bruggen over de sluizen aangepakt en wordt de cultuurhistorie van het gebied beter zichtbaar gemaakt.

Naar het zich laat aanzien zal de restauratie starten in 2022 en doorlopen tot in 2023. Er zal een noodbrug worden aangelegd, zodat het verkeer doorgang zal kunnen vinden.

Voor meer informatie: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/893577/restauratie-van-historisch-sluizencomplex-aduarderzijl-kan-beginnen