De Gebiedsraad Middag-Humsterland heeft ruimte voor twee nieuwe, enthousiaste leden met hart voor natuur en landschap en voor leefbaarheid.

Middag-Humsterland heeft een Gebiedsraad, bestaande uit 12 personen. Door het vertrek van twee leden zijn er vacaturesontstaan. De Gebiedsraad heeft als voornaamste taak er voor te zorgen dat de bestaande gebiedsvisie voor Middag-Humsterland wordt uitgevoerd. Die visie is in 2017 samengesteld door bewoners, gebruikers en bestuurders uit de streek. Deze is ook overgenomen door de gemeente Westerkwartier. De gebiedsvisie gaat over het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap, cultuurhistorie en belevingswaarde, met tegelijkertijd voldoende sociale en economische ontwikkelingskansen en nieuw verantwoord ondernemerschap. Op de site van Middag-Humsterland vindt u deze visie: http://middaghumsterland.info/visie-ontwikkeling/

De gebiedsvisie is leidend voor de Gebiedsraad. De Gebiedsraad heeft werkgroepen en zorgt waar nodig voor ondersteuning. De Gebiedsraad houdt de samenhang van de werkzaamheden van alle werkgroepen in de gaten en onderhoudt externe relaties, bijvoorbeeld met de gemeente, de provincie of met ondernemersverenigingen. De Gebiedsraad komt 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar en beslist in consensus. De leden hebben met elkaar deskundigheid over, en dienen belangen op het gebied van:

1. landbouw
2. natuur, landschap en milieu
3. cultuur, historie, erfgoed, recreatie & toerisme
4. ondernemers (niet agrarisch)
5. leefbaarheid / dorpsbelangen
6. energietransitie

De zittingstermijn van de leden is in principe vier jaar met één mogelijke verlenging. Iedere twee jaar wordt ongeveer de helft van de leden vervangen volgens een rooster van aftreden vervangen.

De Gebiedsraad ziet graag reacties van belangstellenden (schriftelijk, per e-mail) tegemoet uiterlijk 8 juli.

Meer informatie is te vinden op http://www.middaghumsterland.info.
Verder kunt u contact opnemen met voorzitter Kor Berghuis (06-23800405) of secretaris Tini Smale (06 3079 2280) voor nadere inlichtingen.

U kunt uw sollicitatie zenden naar gebiedsraad@middaghumsterland.info