Maandagavond 15 augustus werd een aftrap gegeven van het project Bij Boer Burger op het erf van Erik en Marjan van der Velde met een mooie opkomst van circa 70 mensen uit de directe omgeving en dan vooral Niehove. In de dit project werken een biologisch melkveehouder, akkerbouwer, fruitteler, imker en de gemeente samen aan het bevorderen van de biodiversiteit en de bewustwording hierover binnen de driehoek Niehove-Kommerzijl-Niezijl.

Imker Lodewijk ten Have vertelt dat hij met zijn bijen, de zwarte honingbij, aanvankelijk niet naar Niehove wilde komen. ‘Het is daar veel te groen voor mijn bijen. Ze hebben bloemen, nectar en stuifmeel nodig’. Gelukkig wilde biologisch melkveehouder Erik van der Velde hier iets aan doen. Hij zaaide klaver in zijn weilanden en enkele akkerranden en overhoekjes werden ingezaaid met bloemen- en kruidenmengsels. Dit bleek aan te slaan. Om echt wat voor de biodiversiteit te kunnen betekenen is via het Voedselakkoord een project opgestart waar uiteindelijk Akkerbouwer Rozema, Fruitteler Oudebosch en de gemeente zijn aangehaakt.

Kijk voor een uitgebreid verslag van deze info-avond op de website van het Voedselakkoord

Omdat de zwarte honingbij zich niet over grote afstanden verplaatst, is het van belang dat er her en der bloem- en kruidenrijke veldjes zijn, zodat zij zich verder kunnen verspreiden. Daarbij kan dus ook de burger een rol spelen door in de tuin aantrekkelijke bloemrijke plekken te creëren. Imker Ten Have geeft daarbij aan dat het belangrijk is om inheemse bloemenmengsels te gebruiken die passen bij de grondsoort. Deze zijn o.a. te verkrijgen bij de Cruydthoeck in Nijeberkoop.