De Greidhoeke in Fryslan is een oud agrarisch landschap op zware klei, vergelijkbaar met het Middag Humsterland. De leden van de Gebiedsraad Middag Humsterland gingen er zaterdag 28 januari op werkbezoek om inspiratie op te doen in het agrarische kleiweidegebied.

Friese boerenbedrijven werken er samen met elkaar, overheden, natuurorganisaties en burgers om het weidevogelland te beheren. Weidevogelbeheer zit in de genen van de boeren en het is een vanzelfsprekend en lonend onderdeel van de bedrijfsvoering. Dat het lonend is, is een slim spel tussen bestaande regelingen en het betrekken van weidevogelliefhebbers bij het beheer. Creatief ondernemerschap en liefde voor het land en de vogels is de basis.

De Gebiedsraad heeft de successen van het greppelland bij Easterein in de praktijk gezien op het bedrijf van Steven Strikwerda, na toelichting door Frebus van Slochteren over de historie en kenmerken van het Friese landschap in vergelijking met ons kleiweidegebied van het Middag Humsterland. Daarna werd de gebiedsraad verwelkomd bij het Gruttoland bij Murk Nijdam. De eerste weidevogelparel van ANF (Agrarische NatuurFonds). Prachtig om te zien hoe landbouw, natuur en landschap samengaan met een mooi, biodivers en economisch leefbaar platteland als resultaat.

De Gebiedsraad gaat nu kijken hoe de Friese kennis en praktijkervaring in het Middag Humsterland van betekenis kan zijn, ondermeer in de Erfgoeddeal.

Wil je meer weten of meedoen? Neem dan contact op met de gebiedsraad: gebiedsraad@middaghumsterland.info