Bezienswaardigheden

Middag-Humsterland telt een groot aantal bijzondere gebouwen. Vooral veel oude kerken, waarvan de meesten uit de 13e eeuw stammen, en diverse molens die deels nog in gebruik zijn. Tevens zijn er twee oude borgen (een versterkt huis/kasteel).


 Abdijkerk, Aduard

Voormalige ziekenzaal van de grootste Cisterciënzer abdij van noordwest Europa, de St. Bernardusabdij, thans kerkgebouw

Burgemeester Seinenstraat 40
9831 PX Aduard

https://pkn-aduard.nl/gebouwen/abdijkerk/


Kerk Den Ham

De kerk is in 1729 – zoals met dakpannen aangegeven – op de fundamenten gebouwd van haar voorganger uit de 16e, misschien zelfs 15e eeuw

Ds. Koppiusweg 42, Den Ham

www.kerkdenham.nl


Molen De Eolus, aan het Aduarderdiep, nabij Steentil

Achtkantige poldermolen voor bemaling van het water uit de Fransumer-polder, het bemalen geschiedt momenteel door een elektrisch gemaal; bij uitval kan De Eolus het overnemen

Aduarderdiep 3
9833 TG Den Ham
Molenaar: Rob Hoving
Tel: 06-40795109

www.degroningerpoldermolens.nl/de-eolus
www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=312


Boerderijborg, Piloersemaborg

Vroeger beleven in een unieke ambiance. Appartementen en kamers met bedsteden in combinatie met diner. Geopend vanaf woensdag t/m zaterdag (uitloop op zondag).

Dick en Hilda Soek
S. Veldstraweg 25
9833 TA Den Ham
Tel: 050-4031362

info@piloersema.nl
www.piloersema.nl


Kerk Ezinge

Romaans zaalkerk die gebouwd werd op een wierde in de 13e eeuw. Ook de vrijstaande toren dateert uit deze periode.

https://ezinge.protestantsekerk.net/kerkgebouw


Allersmaborg, Ezinge

15 eeuwse borg, conferenties, seminars, bezichtiging, officiële trouwlocatie, prachtige tuin en omgeving, ruimtes in overleg 24 uur 7 dagen per week beschikbaar

Pr – Beijk: Stephan Schensema
Allersmaweg 64
9891 TD Ezinge
Tel: 0594-554321

info@beijk.com
info@allersmaborg.nl
www.allersmaborg.nl


Jacobuskerk, Feerwerd

De aan Jacobus de Meerdere gewijde kerk werd aan het begin van de 13e eeuw gebouwd

Valgeweg 3, Feerwerd

www.kerkfeerwerd.nl


Molen Joeswert, Feerwerd

Maalvaardig, maalt op professionele basis. Verkoop van producten

Mentaweg 3
9892 TA Feerwerd
Molenaar : Dirk Doeglas
Tel: 06-44096536

dirk@doeglas.nl
www.joeswert.jimdofree.com
www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=320
www.molenstichtingwinsum.nl/feerwerd-joeswert


Kerk Fransum

Als enige kerk in de provincie Groningen heeft Fransum een gemetselde bakstenen preekstoel uit de middeleeuwen. Dit eenzaam gelegen kerkje is gebouwd voor de cisterciënzer monniken van Aduard. Aanvankelijk met een romaans schip met 3 traveeën. Een daarvan is later vervangen door een driezijdig gesloten koor.

Fransumerweg 4, Fransum

www.kerkfransum.nl


Kerk Garnwerd

De romano-gotische kerk op de wierde van ‘Granawurth’ stamt waarschijnlijk uit de 12e of 13e eeuw en heeft Sint-Liudger als patroon. De kerk toont aan de westkant een forse zadeldaktoren uit de 18e eeuw die een oudere toren vervangt. De oostkant wordt afgesloten door een vijfzijdig koor.In is de kerk fraai meubilair uit de 17e en 18e eeuw te bewonderen, waaronder een kleine barokke avondmaalstafel.

Burgemeester Brouwersstraat 1, Garnwerd

www.kerkgarnwerd.nl


Molen de Meeuw, Garnwerd

Maalvaardig, staat op een unieke plaats aan het Reitdiep

Hunzeweg 38a
9893 PD, Garnwerd
Molenaar : Alex Buist
Tel: 06-27393506

www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=323
www.molenstichtingwinsum.nl/garnwerd-de-meeuw


Kerk Niehove

Op de wierde van het dorp staat deze eenbeukige kerk met een driezijdig gesloten priesterkoor en romaanse rondboogvensters in de noordmuur. In de spitse dakruiter hangt een luidklok uit de 13e//14e eeuw. Deze klok behoort met de klokken van Uitwierde en Warfhuizen tot de oudste in Groningen. Tevens bezoekerscentrum met informatie over de historie van het dorp en de omgeving.

Kerkstraat 1, Niehove

www.kerkniehove.nl


Kerk Oldehove

Dit 13e eeuwse zaalkerkje is genoemd naar de bekende ‘apostel der Groningers’, de heilige Liudger. In 1664 is de kerk grondig verbouwd waarbij gebruik is gemaakt van de kloosterstenen van het in 1580 verwoeste klooster Sint-Bernardus te Aduard. In een van grafkelders is de fraai bewerkte tombe van de Weense gravin Margaretha von Cobentzel.

Kerkpad 2, Oldehove

www.kerkoldehove.nl


Molen Aeolus, Oldehove

Koren en pelmolen, maalvaardig, maalt op professionele basis; niet te bezichtigen.

Schipvaart 10
9883 PP Oldehove
Molenaar: Piet Reitsema
Tel: 0594-591628

www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=351


Molen De Leeuw, Oldehove

Pelvaardig, pelt op professionele basis, Molenwinkel open op vrijdag en zaterdag (13.00 – 15.00), Rondleidingen op afspraak en op open dagen; zie ook facebook : koren en pel-molen de Leeuw.

Molenstraat 8
9883 PL Oldehove
Molenaar: Gerda Reitsema
Tel: 0594-528680

www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=352


Kerk Oostum

Het kerkje ligt idyllisch op de wierde van Oostum. De kerk stamt grotendeels uit de 13e eeuw en heeft een eigenaardige toren. Binnen zijn fragmenten van een wandschildering bewaard gebleven.  De Groningse kunstenaarsgroep “De Ploeg” heeft het kerkje meerdere malen op het witte doek vereeuwigd.

Oostumerweg 15, Oostum

www.kerkoostum.nl


Kerk Saaksum

In 1850 herbouwd kerkje op voor die periode karakteristieke wijze met pleisteromramingen van de vensters en gepleisterde velden erboven. Bakstenen zadeldaktoren (uit de 16e eeuw) met lage uitgebouwde traptoren; torengewelf op zandstenen kraagstenen. In het torenportaal epitaaf uit 1550.

Heralmastraat 4, Saaksum

www.hervormdnoordhorn.nl/kerkgebouwen