Ora et Labora, nieuwe tentoonstelling in Kloostermuseum Aduard

Ora et Labora, nieuwe tentoonstelling in Kloostermuseum Aduard

Sinds 3 april 2022 heeft het Kloostermuseum Aduard zijn deuren geopend voor een tentoonstelling ter ere van zijn 25 jarig bestaan. Er wordt teruggegrepen op eerdere tentoonstellingen. De titel van deze overzichtstentoonstelling is ‘Ora et Labora, een dag in het...
Bijeenkomst jonge boeren in Middag Humsterland

Bijeenkomst jonge boeren in Middag Humsterland

Op dinsdagavond 15 maart verzamelden 19 jonge boeren zich in Feerwerd, de Gebiedsraad Middag Humsterland had ze uitgenodigd en Koepon zette de deuren hiervoor open. De gebiedsraad geeft uitvoering aan de gebiedsvisie die in 2017 is opgesteld, behoud en ontwikkeling...
Historisch sluizen complex Aduarderzijlen wordt gerestaureerd

Historisch sluizen complex Aduarderzijlen wordt gerestaureerd

Waterschap Noorderzijlvest heeft vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor de restauratie van het historische sluizencomplex in Aduarderzijl. Met het bedrag moet ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het Aduarderdiep en de baggerwerkzaamheden worden...
Medenertilsterpolder wordt weidevogellandschap

Medenertilsterpolder wordt weidevogellandschap

In opdracht van de provincie Groningen wordt Prolander het weidevogelgebied ‘de Medenertilsterpolder’ uitgebreid tot een hoogwaardig weidevogellandschap. In totaal wordt 100 hectare aan het Natuurnetwerk Nederland toegevoegd. Het huidige natuurreservaat van 30 hectare...
Landschapsbiografie Middag-Humsterland verschenen

Landschapsbiografie Middag-Humsterland verschenen

Het landschap van Middag-Humsterland is in de loop van duizenden jaren ontstaan. Het is het resultaat van samenspel tussen zee en mens. Het project Ontwikkelend Landschap heeft een beschrijving gemaakt van de waarden van het landschap (een zogenaamde...