Lezing “Het onstaan van Middag-Humsterland” door Dr. Egge Knol

Lezing “Het onstaan van Middag-Humsterland” door Dr. Egge Knol

Lezing “Het onstaan van Middag-Humsterland” door Dr. Egge Knol

Donderdag 14 maart om 20.00 uur

in de Eisseshof, Kerkstraat 4, 9884 PC Niehove

Toegang gratis

 Dr. Egge Knol, conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst van het Groninger Museum en publiceert regelmatig over de Noord-Nederlandse archeologie en Groninger cultuurgeschiedenis.

De lezing gaat over het ontstaan van Middag-Humsterland, het enige Nationale Landschap dat de provincie Groningen rijk is.

Langs de zuidkant van de Waddenzee lag eeuwenlang een onbedijkt kwelderland dat vanaf 600 voor Christus door de mens in gebruik is genomen. Door te wonen op wierden, kunstmatig opgeworpen heuvels, was het mogelijk te wonen en te werken in een gebied dat af en toe door de zee werd overstroomd. Het land was uitstekend geschikt voor veeteelt, terwijl ook akkerbouw op de hoogste delen succesvol was.

Opgravingen in de wierden hebben ons prachtige voorwerpen opgeleverd, en ons veel geleerd over hoe men leefde. Maar de wisselwerking tussen mens en natuur resulteerde in allerlei ingrijpende veranderingen in het land. Ooit waren Middag en Humsterland twee grote eilanden. Uiteindelijk werd de zee door bedijkingen buiten het land gehouden. Of dat op lange termijn een zegen was, is nog de vraag.

Iedereen die geïnteresseerd is in archeologie en historie wordt harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen, die wordt georganiseerd door Vereniging Dorpsbelangen Niehove in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. De lezing begint om 20:00 uur met een inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur.

Deze lezing is in januari jl. ook al gehouden in Museum Wierdenland. Wegens grote belangstelling was er toen onvoldoende plaats, zodat velen teleurgesteld moesten worden. Vandaar deze herkansing.

De avond is gratis toegankelijk (consumpties voor eigen rekening).

(foto: Lex van Wijngaarden, Niehove)


Foto: Lex van Wijngaarden, Niehove


Meer informatie: 

https://www.facebook.com/events/308119570048343/?ti=icl

https://www.inhetwesterkwartier.nl/agenda/lezing-het-onstaan-van-middag-humsterland-door-dr.-egge-knol/

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-lezing-het-onstaan-van-middag-humsterland-door-dr-egge-knol-56184014901

REGIOTHEATER NIEHOVE TERUG VAN (EVEN) WEGGEWEEST

REGIOTHEATER NIEHOVE TERUG VAN (EVEN) WEGGEWEEST

Het is een tijdje stil geweest rond Regiotheater Niehove. Enerzijds vanwege de verbouwing van de Eisseshof, thuisbasis van het Regiotheater, anderzijds omdat het stichtingsbestuur van deze vrijwilligersorganisatie sterk gedecimeerd was. Maar inmiddels is de verbouwing afgerond en het bestuur weer op volle sterkte. Het jaar 2019 is onlangs gestart met een daverend concert van bluesband King of the World, dat geheel uitverkocht was. En er staat nog heel wat interessants op het programma. Kortom, Regiotheater Niehove is helemaal terug van (even) weggeweest.

Goede reputatie

Om noordwest Groningen nauwelijks over theaterfaciliteiten beschikt, is Regiotheater Niehove ruim 30 jaar geleden gestart om deze leemte te vullen met culturele evenementen van verschillende soort. Daarbij richt het zich op de bewoners van de regio en de stad, die in de prachtige ambiance van dit mooie wierdendorp een middag of avond willen genieten van theater of muziek. Men beschikt over de bovenzaal van het sfeervolle café de Eisseshof, terwijl klassieke concerten doorgaans in het eeuwenoude dorpskerkje plaatsvinden. De gelagkamer van de Eisseshof dient als foyer van het theater. Dat Regiotheater Niehove in een behoefte voorziet mag wel blijken uit het feit dat het een vriendenkring heeft opgebouwd met leden vanuit de wijde omgeving, zoals het Westerkwartier, het Hogeland, stad Groningen en noord en oost Friesland. Het Regiotheater heeft in zijn lange bestaan een goede reputatie opgebouwd met aansprekende concerten, voorstellingen en festivals op het gebied van jazz, blues, theater en klassieke muziek.

Renovatie Eisseshof

De Eisseshof dient niet alleen als café-restaurant en podium voor (klein)kunst, maar ook als dorpshuis van Niehove. Er is al jaren nagedacht over hoe het pand aan te passen aan de eisen van deze tijd. De bovenzaal was donker en moeilijk te bereiken via een steile trap, het sanitair voldeed niet meer en de keuken voor het café-restaurant was ook te klein. Daarom  is Vereniging Dorpshuis Niehove begin 2018 een grootscheepse renovatie gestart. Het oude podium in de bovenzaal – dat veel ruimte innam – is weggesloopt, er is een minder steile trap gekomen alsook en een pantry voor het serveren van drankjes, alle wanden en het dak zijn geïsoleerd, er is een nieuwe toiletgroep gerealiseerd en de keuken is geheel vernieuwd. Wat nog authentiek is gebleven, zijn het café en het restaurantgedeelte op de begane grond. Mede dankzij subsidies van gemeente en andere instanties kon deze renovatie uitgevoerd worden door een plaatselijke aannemer, maar er is ook veel zelfwerkzaamheid geweest van bewoners van Niehove. In juni 2018 is de gerenoveerde Eisseshof weer in gebruik genomen met een prachtige bovenzaal die nu nog multifunctioneler beschikbaar is voor allerhande culturele activiteiten.

Gevarieerd programma

Voor het komend voorjaar biedt Regiotheater Niehove een interessant en gevarieerd programma. Op zondagmiddag 24 februari speelt Trio Lanyok muziek van de Balkan, zigeuner- en kletzmermuziek. De Noorderlingen brengt op 9 en 10 maart theater met hun nieuwe productie “Sehnsucht und Kartoffelsalat”. Daarna wordt op 24 maart het prachtige passieconcert “Stabat Mater” van Pergolesi uitgevoerd in het kerkje van Niehove. Op 6 april is er een optreden van Boys named Sue (tribute to Johnny Cash), gevolgd door optredens van Erwin Java (3 mei) en Ralph de Jongh (18 mei). Ook voor het najaar staat er al weer het een en ander op het programma. Dus houdt de uitagenda goed in de gaten. Voor meer informatie zie: www.niehove.eu/regiotheater

Eisseshof in Niehove

GEBIEDSRAAD MIDDAG-HUMSTERLAND IN OPRICHTING

GEBIEDSRAAD MIDDAG-HUMSTERLAND IN OPRICHTING

Donderdagavond 20 december hebben tientallen burgers en boeren voorstellen gedaan en ideeën uitgewisseld om het gebied Middag-Humsterland beter te beschermen, duurzamer te maken en leefbaar te houden. De bijeenkomst vond plaats in café Eisseshof in Niehove. Het zijn de eerste resultaten van de actieve werkgroepen in Middag-Humsterland, die werken aan de uitvoering van de gebiedsvisie. Een belangrijk resultaat van dit proces is, dat begin 2019 de Gebiedsraad Middag-Humsterland wordt opgericht.

Gebiedsraad

Tijdens de avond is voorgesteld een Gebiedsraad in het leven te roepen. Deze raad bewaakt de uitvoering van de visie, de inzet van middelen in het gebied en vertegenwoordigt alle belangen binnen dit waardevolle cultuurhistorisch landschap. Met als doel er zo voor te zorgen dat de opgestelde visie ook werkelijkheid gaat worden. Wethouder Fred Stol stelde namens het college van gemeente Zuidhorn hulp beschikbaar voor professionele begeleiding van de inrichting van de Gebiedsraad. Als eerste stap zoekt het gebied nu een voorzitter.

Wethouder Fred Stol: “We moeten zuinig zijn op het enige nationale landschap in de provincie Groningen. Er zijn ontwikkelingen op het gebied van landbouw, landschap, economie en duurzaamheid die een bedreiging vormen voor dit oudste cultuurlandschap van West-Europa. Door alle betrokkenen aan elkaar te verbinden en de kracht vanuit het gebied zelf te benutten, kunnen we samen dit prachtige gebied behouden en ontwikkelen. Ik ben blij met de betrokkenheid van al die mensen die hiervoor willen gaan en mijn verwachting is dat de Gebiedsraad Middag-Humsterland met de werkgroepen hier een groot succes van maken.”

 Visie Middag-Humsterland

Eind 2017 heeft de gemeenteraad van Zuidhorn de gebiedsvisie Middag-Humsterland vastgesteld. Samen met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier is deze visie gemaakt vóór en dóór de betrokkenen uit het gebied. Dit alles met als doel: het behoud en de ontwikkeling van het landschap met haar natuurwaarden, waarin tegelijkertijd ook sociale en economische ontwikkelingskansen voor de (agrarische) ondernemers en inwoners worden benut.

 Intensief proces

De afgelopen maanden hebben ruim zestig betrokken boeren, inwoners, ondernemers in vijf werkgroepen gewerkt aan voorstellen en ideeën voor het gebied. De vijf thema’s zijn: energie, leefbaarheid, kringlooplandbouw, gebiedsbestuur en regiomarketing. Gebiedscoöperatie Westerkwartier speelt een belangrijke, verbindende rol en organiseert het platform waarin de gesprekken over de toekomst van Middag-Humsterland op dit moment plaatsvinden. De gebiedscoöperatie blijft dit ook in het vervolgtraject doen.

 Elkaar inspireren

Het doel van de bijeenkomst van afgelopen donderdag was om elkaar te inspireren en ideeën met elkaar uit te wisselen. Drie agrariërs spraken over de mogelijkheden voor kringlooplandbouw in het gebied en vertelden wat er op dit gebied allemaal al gebeurt. Ook was er veel enthousiasme voor elektrische deelauto’s en meer zonne-energie op agrarische staldaken. Het versterken van het streekvervoer in relatie tot recreatie en toerisme biedt ook kansen. Tot slot is de nieuwe website voor het gebied gepresenteerd www.middaghumsterland.info. De werkgroepen gaan verder aan de slag met het uitwerken van de plannen.

Bron: Gemeente Westerkwartier

Nationaal Landschap Middag-Humsterland

Nationaal Landschap Middag-Humsterland

‘Eiland’ in het landschap

Middag-Humsterland, het oudste cultuurlandschap van Europa. Een landschap dat zich laat lezen! Én dat zijn geheimen slechts prijsgeeft aan de oplettende kijker. Ontdek hoe natuur en mens door de eeuwen heen vorm gaven aan dit landschap!

Nationaal Landschap

Middag-Humsterland is een van de twintig Nationale Landschappen die Nederland rijk is. De Nationale Landschappen zijn échte Nederlandse landschappen en vallen op door een bijzondere combinatie van natuur, verschillen in hoogte, bebouwing en gebruik van de grond. Elk Nationaal Landschap vertelt het verhaal van het ontstaan van het Nederlandse landschap.

Middag-Humsterland is in 2005 aangewezen als Nationaal Landschap vanwege zijn drie bijzondere kenmerken:

  • het reliëf door wierden, dijken en kwelders.
  • het onregelmatige patroon van landbouwgronden
  • het zeer open landschap.

Mid oog Hugmerki

Het zijn twee gebieden die zich onderscheiden van het omliggende land: Middag – Middag komt van mid oog en betekent middelste eiland – en Humsterland, genoemd naar de middeleeuwse stam Hugmerki die er woonde. Hugmerchi is van oorsprong een ander woord voor kerspel. Een kerspel is te verglijken met een huidige gemeente en was een gebied waarbinnen recht werd gesproken

Ver terug in de tijd

Ruim drieduizend jaar geleden was het Middag-Humsterland nog het Noord-Nederlandse kustgebied. Een gebied dat zich ongestoord ontwikkelde, steeds minder onder water kwam te staan en begroeid raakte. Dit bleef voor de bewoners van de Drentse Zandgronden niet onopgemerkt. Het was en is een uitstekend weidegebied voor hun vee en de grond oogt vruchtbaar. De vroege pioniers speurden de horizon af naar natuurlijke verhogingen in het landschap. Want ook al was de zee rustig, er was geen enkele bescherming tegen. De eerste bewoners bereikten het kustgebied door de rivieren te volgen die vanaf de Drentse Zandgronden de zee in stroomden. Het huidige Reitdiep vindt haar oorsprong in deze oerstromen. Op een zeker moment sloegen de eerste pioniers hier hun eerste paal. Archeologische vondsten tonen aan dat dit zeker tweeënhalfduizend jaar geleden plaatsvond

Eeuwenoude dorpen

De eerste nederzettingen waren aanvankelijk niet verhoogd. Het worden daarom ook vlaknederzettingengenoemd. De pioniers leefden tamelijk geïsoleerd. Hun nieuwe woongebied werd door onbegaanbare veenmoerassen van de Drentse zandgronden gescheiden. Tussen hen en de zee lag een uitgestrekt waddengebied dat er net zo uit moeten hebben gezien als de huidige wadden.

Landbouw, kerken en kloosters

Vanaf 500 voor Christus is het Middag-Humsterland onafgebroken bewoond geweest. Sinds het begin van onze jaartelling bewerken boeren het land. Dat het landschap er, ondanks de vele veranderingen nog zo mooi en authentiek uitziet is te danken aan de boeren. Net als de boeren kozen in het verleden ook uitgekiende kloosterlingen voor het Middag-Humsterland. Zij stichtten in het Middag-Humsterland kerken, waarvan er nu nog dankzij de Stichting Groninger Kerken een aantal te bewonderen zijn.


Bron: waddenland.groningen.nl
Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg opent Boer’n Business

Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg opent Boer’n Business

On Wednesday, April 27, Deputy Wiebe van der Ploeg officially opened Boer’n Business. He gave the go-ahead to eight farms from National Landscape Middag-Humsterland that offer varied and tailored packages to the business community.

Businesses and other interested parties can book an arrangement with Boer’n Business from Wednesday 27 April in the Hayema Heerd in Oldehove. The farmers of Boer’n Business enter the business market and show what entrepreneurship means for them. They do this by having the participants participate in the agricultural sector. Besides working on the farm, the conversations between farmers and the ‘students’ are also an important part of Boer’n Business. The province of Groningen subsidizes this project with a maximum amount of 48,000 euros. Deputy Wiebe van der Ploeg gave the starting shot for Boer’n Business on Wednesday.

The common thread
Red line from Boer’n Business is to give people a realistic picture of the agricultural sector and to let them participate. The program is primarily intended for managers, administrators, employees and supervisors. It does not matter whether a company has hundreds of employees or just ten. Companies can choose from three different standard packages. Curious about these arrangements? View this at www.boernbusiness . NL

Sears Home Services Customer Satisfaction Survey

The farms
In total eight farms participate in this project. The differences between these farms are large. For example, there is a small organic sheep dairy, but also a very modern and computer-controlled dairy farm and fruit growing company, which comes close to a mega hall.

Boeren gaan de zakelijke markt op

Boeren gaan de zakelijke markt op

Eight farms and one recreational farm will launch a new and innovative product on Wednesday 27 April: Boer’n Business. Boer’n Business is the new and original concept for knowledge exchange between farmers and businesses.

Innovative
Nowadays farmers are different entrepreneurs than before. They are managers who, with a passion for their profession, focus on cost savings, efficiency, quality, profitability and innovation. They are constantly looking for innovative solutions, strengthening the economic carriers, and contacts within and outside of their own sector.

Boer’n Business
With Boer’n Business, the nine (farmers) companies are targeting a new target group of customers: the business market. Boer’n Business is a special recreation program in the form of a company outing, company visit or team building session.

Opening
On Wednesday 27 April, Boer’n Business will be officially opened. During the opening, the website www.boernbusiness.nl will be launched and some farmers will explain why they are enthusiastic about the cooperation.

Sears Travel Customer Satisfaction Survey

The opening will take place from 14.00 to 16.00 at the Hayema Heerd, Jensemaweg 3 in Oldehove. Those interested are very welcome. You can register via info@boernbusiness.nl, T (050) 4030930 or M 06 41261230 (Wil Hoogeboom from Hayema Heerd).