Dorpen en buurtschappen

Aalsum Kaart
Aalsum is een oude wierde in de gemeente Westerkwartier. De wierde ligt in het Humsterland aan de weg van Oldehove naar Electra, op de splitsing met de weg naar Kommerzijl. De wierde heeft een maximum hoogte van ongeveer 3,45 meter boven NAP. Driekwart van de wierde is afgegraven.
Ten zuidwesten van de wierde staat de monumentale boerderij Holmsterheerd.

Aduard Kaart
Aduard, het dorp waar in 1280 de beroemde abdij werd gesticht en het Sint Bernardusklooster werd gebouwd. Het eiland Middag werd door de monniken van dit klooster bedijkt. Het dorp telt ongeveer 2300 inwoners.

Aduardervoorwerk Kaart
Aduarder Voorwerk is een buurtje in de gemeente Westerkwartier. Het ligt aan de noordzijde van het van Starkenborghkanaal, iets ten oosten van Aduard en iets ten westen van Steentil. Er staan vier boerderijen op een rij langs de weg.

Aduarderzijl Kaart
Aduarderzijl telt ongeveer 50 inwoners, een klein buurtschap ontstaan bij de zijl (sluis) aan het Reitdiep en aan de monding van het Aduarderdiep, dat in 1400 door monniken werd gegraven.

Alinghuizen Kaart
Alinghuizen (Gronings: Allenhoezen), vroeger Aldingehuisen genoemd, is een buurtschap van drie boerderijenaan de weg Klein Garnwerd in de gemeente Het Hogeland, gelegen tussen de buurtschap Klein Garnwerd en het dorp Winsum. Het behoort feitelijk tot Klein Garnwerd. Alinghuizen ligt net als Klein Garnwerd en De Raken in “De Garnwerderhoek”, een stuk land dat tot het graven van het Garnwerder Rak in 1629 aan westzijde van het Reitdiep lag. De oude loop is nog herkenbaar in het landschap als het Oude Diepje.

Allersma Kaart
Allersma is een streekje in de gemeente Westerkwartier van de Nederlandse provincie Groningen. Het streekje ligt aan de Allersmaweg tussen Ezinge en Aduarderzijl en bestaat uit een aantal huizen en boerderijen en de gelijknamige Allersmaborg, waarnaar het streekje vernoemd is.

Antum Foto
Antum is een wierde in de gemeente Westerkwartier. De wierde ligt ten noorden van Garnwerd, tussen het Reitdiep en het Aduarderdiep. De weg van Garnwerd naar Aduarderzijl loopt over de wierde, waarvan een restant als een taartpunt uittorent boven het landschap.

Balmahuizen Kaart
Balmahuizen is een gehucht onder Niehove in de gemeente Westerkwartier. Het ligt tussen Noordhorn en Niehove, iets ten zuidwesten van Frytum, aan de driesprong van de Balmahuisterweg met de Oude Dijk.

Beswerd Kaart
Beswerd is een gehucht in de gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen. Het ligt ten noorden van Aduard. Beswerd vormt een wierde in het midden van het oude landschap Middag en daarbinnen in de oude Feerwerdermeeden, tegenwoordig de Medenertilsterpolder.

Biggestaart
Een gehucht aan de zuid-west kant van Den Ham.

Bolshuizen Kaart
Bolshuizen is een gehucht in de gemeente Westerkwartier.
Het plaatsje ligt aan het Aduarderdiep iets ten zuiden van Schifpot en iets ten noorden van Brillerij. Het gehucht telt twee boerderijen, die zich op een kleine wierde bevinden van ongeveer 0,66 meter boven NAP. In de wierde zijn sporen uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen gevonden. Bolshuizen was de enige plaats in het voormalige waterschap Joeswerd.

Brillerij Kaart
Brillerij is een gehucht in de gemeente Westerkwartier. Het gehucht ligt aan het Aduarderdiep tussen Steentil en Bolshuizen.

De Knijp
De Knijp is een gehucht aan de Noord-west kant van Den Ham.

Den Ham Kaart
Oorspronkelijk bestond het dorp uit drie gehuchten: Altenaauw, De Knijp en Biggestaart. De gehuchten zijn in de loop van de tijd aan elkaar gegroeid. Net buiten Den Ham staat de Hamster- of Piloersemaborg dat in de 16de eeuw ontstond. Het dorp telt ongeveer 260 inwoners.

Englum Kaart
Englum is een streekje in de gemeente Westerkwartier. Het ligt tussen Oldehove en Saaksum tegen de vroegere dijk van het Humsterland langs het Reitdiep. Deze waarschijnlijk 12e-eeuwse dijk werd in 1623 verplaatst ten noorden van De Kampen om een aantal meanders van het Reitdiep te kanaliseren.

Ezinge Kaart
Het markante wierdendorp met 912 inwoners heeft z`n bekendheid onder meer te danken aan Museum Wierdenland. Bij het dorp ligt de uit de 15de eeuw stammende Allersmaborg. Het Ommetje Bouwerderpad biedt een rondwandeling door het cultuurlandschap.
Meer: www.dorpsbelangenezinge.nl

Feerwerd Kaart
Het wierdendorpje Feerwerd (310 inwoners) heeft nog veel van zijn  oorspronkelijke karakter behouden. De Jacobuskerk van rond 1300 en de Molen Joeswert uit 1855 benadrukken dit.
Meer: www.feerwerd.net

Fransum Kaart
Het is een gehucht dat bestaat uit een Romaans kerkje uit de 13e eeuw en twee huizen. Het ligt op een wierde. Fransum ligt op het voormalige eiland Middag in het Westerkwartier. Vanaf Den Ham loopt een smalle weg naar de wierde, die uit de 5e tot 8e eeuw stamt.Het kerkje heeft dienst gedaan tot 1965. Tegenwoordig is het eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Fransumer Voorwerk Kaart
Fransumer Voorwerk is een gehucht in de gemeente Westerkwartier. Het ligt ten zuidoosten van de wierde Fransum.
Het gehucht bestaat uit een wierde met daarop de boerderijen Bellevue en de Jong, die op de plaats liggen waar het klooster van Aduard in de middeleeuwen een voorwerk heeft gehad. Iets naar het zuiden ligt Aduarder Voorwerk, ook gesticht als een uithof van het klooster.

Frytum Kaart
Frytum, ook Frijtum of Fritum genoemd, is een wierde in de gemeente Westerkwartier. De wierde, die nog helemaal gaaf is, ligt aan de rand van het voormalige eiland Humsterland, ongeveer halverwege de dorpen Oldehove en Noordhorn en heeft een hoogte van 2,1 meter boven NAP. Oorspronkelijk was dit een radiale wierde, maar later werd er blokverkaveling toegepast.

Garnwerd Kaart
Het wierdendorp Garnwerd is gelegen aan het Reitdiep. Garnwerd telt ruim 430 inwoners. Het dorp is bekend om het smalste straatje van Nederland en Café Hammingh op de dijk. Op zomerse dagen is er veel activiteit op en om het water van het Reitdiep.
Meer: www.garnwerd.eu

Hardeweer Kaart
Hardeweer is een gehucht en wierde in de gemeente Westerkwartier. Het ligt aan de Zuiderweg tussen Ezinge en Den Ham. Iets zuidelijker ligt de wierde Fransum, iets westelijker de wierde Suttum, iets oostelijker de wierde Beswerd (niet over weg bereikbaar vanaf Hardeweer) en iets noordelijker ligt de Aduarderheerd.

Heereburen Kaart
Heereburen, vroeger ook Hereboeren of Heerburen, is een gehucht in de gemeente Westerkwartier in de Nederlandse provincie Groningen. Het ligt iets ten zuiden van Niehove aan de weg van Kommerzijl naar Frytum. De naam verwijst naar het geslacht Herema dat op de gelijknamige heerd boerde. Aan de weg liggen een tiental boerderijen en huizen.

Kenwerd Kaart
Kenwerd is een gehucht in de gemeente Westerkwartier. Het ligt ten westen van Oldehove aan de doodlopende Kenwerderlaan. Kenwerd is een nog gave wierde, afgezien van de noordflank, waar een stuk is afgegraven. Op het oostelijke deel van de wierde staan twee boerderijen.

Klein Garnwerd Kaart
Klein Garnwerd (Gronings: Klain Garnwerd), ook wel “De Garnwerderhoek” genoemd, is een buurtschap in de gemeente Het Hogeland. Het bestaat uit twee huisjes en een boerderij. Door het rechttrekken van het Reitdiep in 1638 is het van het dorp Garnwerd gescheiden geraakt. Nadien is het bij Het Hogeland gevoegd. De oude rivierbedding is nog duidelijk herkenbaar in het landschap aanwezig.

Kommerzijl Kaart
Kommerzijl (Gronings: Kommerziel), tot eind 17e eeuw Opslachterzijl genoemd, is een dijkdorp in de gemeente Westerkwartier, gelegen aan de Kommerzijlsterdiep, dat na het dorp verdergaat als Kommerzijlsterriet en uitmondt in het Reitdiep. Ten westen van het dorp ligt de Ruigewaard en ten oosten het Humsterland. De Groningse scheldnaam voor de inwoners is Spierens (spieringen), mogelijk omdat ze vroeger erg mager werden bevonden.

Korhorn Kaart
Korhorn is een gehucht in de gemeente Westerkwartier . Het ligt aan de weg van Oldehove naar Kommerzijl. Het gehucht ligt aan de rand van het Humsterland.

Krassum Kaart
Krassum is een gehucht en wierde in de gemeente Westerkwartier. Het plaatsje ligt even ten zuiden van Garnwerd aan de weg naar Oostum en Wierumerschouw en bestaat uit een aantal verspreid gelegen boerderijen.

Langeweer Kaart
Langeweer is een buurtschap in de gemeente Westerkwartier.
De buurt bestaat uit een aantal boerderijen langs de Langeweersterweg, die van Aduard naar Den Horn loopt. Een van deze boerderijen staat op een wierde.

Lammerburen Kaart
Lammerburen is een gehucht in de gemeente Westerkwartier. Het bestaat uit twee boerderijen en een huis ten zuiden van het Reitdiep en de Oldehoofsterpolder en ligt deels binnen en deels buiten de 16e-eeuwse dijk van het Humsterland.

Niehove Kaart
De karakteristieke structuur van een wierdedorp is in Niehove intact gebleven. In het midden van het dorp, tegenover de 13de eeuwse Hervormde kerk, ligt het wijd en zijd bekende café annex dorpshuis Eisseshof. In Niehove wonen ongeveer 320 mensen. Het dorp heeft de status van beschermd dorpsgezicht.
Meer: www.niehove.eu

Nieuwbrug Kaart
Nieuwbrug is een buurtschap in de gemeente Westerkwartier in de Nederlandse provincie Groningen. Nieuwbrug valt onder het dorp Den Horn dat tot 1990 bij de voormalige gemeente Aduard hoorde. De buurtschap ligt aan een zijtak van het Aduarderdiep, de Zuidwending, die een verbinding vormt tussen het Aduarderdiep en het Hoendiep (bij de Poffert). Nieuwbrug omvat een boerderij, een woning en een aantal woonschepen.[1] Ten oosten van de buurtschap ligt een natuur- en broedgebied.

Nieuwklap Kaart
Nieuwklap is een gehucht in de gemeenten Westerkwartier en Groningen. Het ligt aan de Friesestraatweg, de oude hoofdverbinding tussen Groningen en Leeuwarden, op de plek waar deze het Aduarderdiep kruist en bestaat uit een aantal huizen aan weerszijden van het Aduarderdiep. Het westelijk deel valt onder Aduard en hoort bij de gemeente Westerkwartier. Het oostelijk deel valt onder Groningen.

Oldehove Kaart
In dit dorp, met ruim 1600 inwoners, zijn van oudsher veel boerenbedrijven gevestigd. Veel lokale werkgelegenheid heeft hiermee te maken. Vlak bij Oldehove ligt De Waterwolf, een van de grootste gemalen van Nederland en de eerste die elektrisch werd aangedreven.
Meer: www.oldehove.eu

Oostum Kaart
Op een vrijwel afgegraven wierde is het dorpje Oostum met nog geen 25 inwoners gelegen. Het bijzonder schilderachtig gelegen kerkje maakt Oostum interessant.

Saaksum Kaart
De 12de eeuwse kerk van Saaksum ligt, in tegenstelling tot wat vaak gebruikelijk is, niet in het midden van het dorp maar op een wierde naast het dorp. De wierde is onaangetast en is beschermd dorpsgezicht. Het dorp telt ongeveer 100 inwoners.

Schifpot Kaart
Schifpot is een gehucht tussen Feerwerd en Garnwerd in de gemeente Westerkwartier in de Nederlandse provincie Groningen. De plaats ligt op een driesprong van wegen, op de plek waar het Oldehoofsch kanaal uitmondt in het Aduarderdiep. Over het eerstgenoemde water ligt de Frouketil en over het tweede de Torensmabrug.

Selwerd Kaart
De wierde Selwerd is een ongeveer 1,5 meter hoge wierde van 175 bij 110 meter in de gemeente Westerkwartier. De wierde ligt ongeveer een kilometer ten zuiden van het dorp Oldehove en is alleen bereikbaar via de gelijknamige doodlopende weg. Op de wierde staan twee boerderijen. Aan de noordvoet van de wierde staat nog een boerderij. Selwerd ontleent zijn naam aan het Klooster Selwerd, dat tot circa 1584 ten noorden van de Groningen lag. Een van de bezittingen van dit klooster was de genoemde wierde.

Slaperstil Kaart
Slaperstil (Gronings: Sloaperstil) is een gehucht in de gemeente Groningen, ten noorden van het dorp Hoogkerk aan de Friesestraatweg, tussen Groningen en Zuidhorn, aan de rand van de gemeente. Het vormde lange tijd onderdeel van Leegkerk. Het gehucht telt twee boerderijen, een ten noorden en een ten zuiden van de weg, een benzinestation en een Chinees restaurant. Ten zuidwesten staat de poldermolen De Jonge Held uit 1829.

Steentil Kaart
Steentil is een gehucht in de gemeente Westerkwartier. De naam verwijst naar een gelijknamige stenen brug over het Aduarderdiep. Het gehucht ligt rond die brug; het Groningse woord voor brug is til. Bij de brug lag vroeger een schipperscafé. Het café is inmiddels gesloten, maar het pand staat er nog. De brug zelf dateert uit de zeventiende eeuw. Het zou de oudste brug in de provincie Groningen zijn en is dan ook een rijksmonument.

Wierum Kaart
Wierum (in de middeleeuwen ook wel als in UUirum geschreven) is een buurtschap gelegen op een tot 4,46 meter (boven NAP) hoge wierde in de gemeente Het Hogeland. Vroeger werd de naam Wierum ook gebruikt voor de huizen ten westen van het Reitdiep, hetgeen sinds de 19e eeuw alleen nog als Wierumerschouw wordt aangeduid. Op de wierde bevinden zich een boerderij, twee huizen en een kerkhof, waarvan de oudste grafzerk van 1679 dateert. Het Pieterpad loopt door Wierum. Ten zuiden van Wierum liggen de wierde Enens en de rond 1850 ernaast gebouwde Friese kop-hals-rompboerderij De Paddepoel.

Wierumerschouw Kaart
Wierumerschouw (Gronings: Wierumerschol) is een gehucht aan het Reitdiep in de gemeente Westerkwartier. De meeste huizen liggen aan de kant van Zuidhorn. Het Pieterpad loopt door Wierumerschouw. Wierum is een wierde iets ten zuiden van Wierumerschouw. Een schouw (in de volksmond scholle) is de gewestelijke naam voor een kleine (roei)boot, die ook werd gebruikt als overzet of voetveer.


De informatie op deze pagina is afkomstig van de websites van de gemeenten Het Hoogeland en Westerkwartier, Wikipedia en de websites van de genoemde dorpen.