Dorpen en buurtschappen

Aduard Kaart
Aduard, het dorp waar in 1280 de beroemde abdij werd gesticht en het Sint Bernardusklooster werd gebouwd. Het eiland Middag werd door de monniken van dit klooster bedijkt. Het dorp telt ongeveer 2300 inwoners.

Aduarderzijl Kaart
Aduarderzijl telt ongeveer 50 inwoners, een klein buurtschap ontstaan bij de zijl (sluis) aan het Reitdiep en aan de monding van het Aduarderdiep, dat in 1400 door monniken werd gegraven.

Den Ham Kaart
Oorspronkelijk bestond het dorp uit drie gehuchten: Altenaauw, De Knijp en Biggestaart. De gehuchten zijn in de loop van de tijd aan elkaar gegroeid. Net buiten Den Ham staat de Hamster- of Piloersemaborg dat in de 16de eeuw ontstond. Het dorp telt ongeveer 260 inwoners.

Ezinge Kaart
Het markante wierdendorp met 912 inwoners heeft z`n bekendheid onder meer te danken aan Museum Wierdenland. Bij het dorp ligt de uit de 15de eeuw stammende Allersmaborg. Het Ommetje Bouwerderpad biedt een rondwandeling door het cultuurlandschap.
Meer: www.dorpsbelangenezinge.nl

Feerwerd Kaart
Het wierdendorpje Feerwerd (310 inwoners) heeft nog veel van zijn  oorspronkelijke karakter behouden. De Jacobuskerk van rond 1300 en de Molen Joeswert uit 1855 benadrukken dit.
Meer: www.feerwerd.net

Garnwerd Kaart
Het wierdendorp Garnwerd is gelegen aan het Reitdiep. Garnwerd telt ruim 430 inwoners. Het dorp is bekend om het smalste straatje van Nederland en Café Hammingh op de dijk. Op zomerse dagen is er veel activiteit op en om het water van het Reitdiep.
Meer: www.garnwerd.eu

Niehove Kaart
De karakteristieke structuur van een wierdedorp is in Niehove intact gebleven. In het midden van het dorp, tegenover de 13de eeuwse Hervormde kerk, ligt het wijd en zijd bekende café annex dorpshuis Eisseshof. In Niehove wonen ongeveer 320 mensen. Het dorp heeft de status van beschermd dorpsgezicht.
Meer: www.niehove.eu

Oldehove Kaart
In dit dorp, met ruim 1600 inwoners, zijn van oudsher veel boerenbedrijven gevestigd. Veel lokale werkgelegenheid heeft hiermee te maken. Vlak bij Oldehove ligt De Waterwolf, een van de grootste gemalen van Nederland en de eerste die elektrisch werd aangedreven.
Meer: www.oldehove.eu

Saaksum Kaart
De 12de eeuwse kerk van Saaksum ligt, in tegenstelling tot wat vaak gebruikelijk is, niet in het midden van het dorp maar op een wierde naast het dorp. De wierde is onaangetast en is beschermd dorpsgezicht. Het dorp telt ongeveer 100 inwoners.

Oostum Kaart
Op een vrijwel afgegraven wierde is het dorpje Oostum met nog geen 25 inwoners gelegen. Het bijzonder schilderachtig gelegen kerkje maakt Oostum interessant.


De informatie op deze pagina is afkomstig van de websites van de gemeenten Het Hoogeland en Westerkwartier, Wikipedia en de websites van de genoemde dorpen.