Middag-Humsterland krijgt een Gebiedsraad, die de komende weken wordt samengesteld. De Gebiedsraad heeft als voornaamste taak er voor te zorgen dat de bestaande gebiedsvisie voor Middag-Humsterland wordt uitgevoerd. Die Visie is in 2017 samengesteld door bewoners, gebruikers en bestuurders uit de streek. De Visie is ook overgenomen door de gemeente Westerkwartier. De Visie gaat over het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap, cultuurhistorie en belevingswaarde, met tegelijkertijd voldoende sociale en economische ontwikkelingskansen en nieuw verantwoord ondernemerschap. De Visie is hier te vinden. Deze Visie is leidend voor de Gebiedsraad. De Gebiedsraad stelt werkgroepen in en zorgt waar nodig voor ondersteuning. De Gebiedsraad houdt de samenhang van de werkzaamheden van alle werkgroepen in de gaten en onderhoudt externe relaties, bijvoorbeeld met de provincie of met ondernemersverenigingen. De Gebiedsraad komt enkele keren per jaar bij elkaar zal in consensus beslissen. Er is een ‘reglement’ dat de werkzaamheden beschrijft (onderaan deze pagina).

De leden hebben met elkaar deskundigheid over, en dienen belangen op het gebied van:

  1. landbouw
  2. natuur, landschap en milieu
  3. cultuur en historie, erfgoed
  4. ondernemers (niet agrarisch)
  5. dorpsbelangen
  6. energie

Daarnaast moeten thema’s als marketing en leefbaarheid voldoende afgedekt zijn. Het streven is twee leden per thema/belang en een gelijke deelname van mannen en vrouwen.

Onafhankelijke voorzitter is Kor Berghuis. Hij is raadslid van de gemeente Het Hogeland en voormalig wethouder van de gemeente De Marne. Secretaris is Tini Smale. De gemeente verzorgt de ambtelijke ondersteuning en is daarmee ook als waarnemer aanwezig zodat we eventuele overlappingen bijtijds kunnen signaleren. De wethouder en de directeur van de Gebiedscoöperatie zijn als adviseur uitgenodigd. De zittingstermijn van de leden is in principe vier jaar met één mogelijke verlenging. Iedere twee jaar wordt ongeveer de helft van de leden vervangen.

Bij de eerste samenstelling van de Gebiedsraad worden leden geselecteerd door een commissie, bestaande uit enkele onafhankelijke personen en vertegenwoordigers van de gemeente en de gebiedscoöperatie. Met het oog op continuïteit worden de leden van de huidige Gebiedsraad i.o. uitgenodigd te solliciteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

OPROEP

Bent u betrokken bij Middag-Humsterland en heeft u ideeën over ontwikkeling van de streek? Wilt u een van de genoemde belangen behartigen en kunt u meedenken over het grotere geheel van een waardevol Middag-Humsterland? De Gebiedsraad (in oprichting) roept personen op om zich te melden als belangstellende voor lidmaatschap van de Gebiedsraad. Een profielschets is beschikbaar (onderaan deze pagina).

De Gebiedsraad i.o. wil graag reacties van belangstellenden (schriftelijk, per e-mail) ontvangen op uiterlijk 14 september. In de 3e en 4e week van september vinden gesprekken plaats en wordt de beslissing genomen door de Gebiedsraad i.o.

Voor nadere inlichtingen: Veel informatie is te vinden op www.middaghumsterland.info. Verder kunt u contact opnemen met Taco van den Heiligenberg (Gebiedscoöperatie, tel 06 55 19 23 53) of secretaris Tini Smale (gebiedsraad@middaghumsterland.info, tel 06 30 79 22 80). U kunt uw sollicitatie aan dit mailadres richten.

Profielschets leden.pdf(110,08 KB)

Reglement Gebiedsraad.pdf(113,82 KB)