In deze nieuwsbrief vindt u informatie over (de einddatum van) de actuele Syriëtentoonstelling en de activiteiten die rond deze expositie nog zullen plaatsvinden, over een nieuw door Museum Wierdenland en de Allersmaborg georganiseerd arrangement, en over een nieuwe wisselexpositie. Verder bevat de brief veel nieuws vanuit het team ‘Educatie’ en informatie over streekeigen vruchten (lezing). Tenslotte wordt u in de brief voorgesteld aan Yordanos Gebreselassi-Maru, die binnenkort stopt met haar vrijwilligerswerk voor het museum.

Lees hier de volledige nieuwsbrief.

Bron: PR team Museum Wierdenland