Maandagavond 18 november vanaf 19.30 uur is de openbare oprichtingsvergadering van de Gebiedsraad Middag-Humsterland in de Allersmaborg, Allersmaweg 64 in Ezinge. Deze avond worden de nieuwe leden en nieuwe voorzitter voorgesteld en geïnstalleerd. Daarnaast wordt afscheid genomen van de leden van de voorlopige Gebiedsraad in oprichting. Voorzitter Bert Nederveen (wethouder van de gemeente Westerkwartier) geeft dan het

Programma
Het programma bestaat uit een presentatie over de Gebiedsvisie en Natuurinclusieve Landbouw door Willem Foorthuis. Daarna is er een forumdiscussie onder leiding van voorzitter Kor Berghuis. U bent van harte welkom.

Gebiedsraad
De Gebiedsraad heeft als voornaamste taak er voor te zorgen dat de bestaande gebiedsvisie voor Middag-Humsterland wordt uitgevoerd. Deze raad bewaakt de inzet van middelen in het gebied en vertegenwoordigt belangen binnen dit waardevolle cultuurhistorisch Nationaal Landschap.

Informatie
Meer informatie over de Gebiedsraad is te vinden op www.middaghumsterland.info. Heeft u vragen, stuur dan een mail naar gebiedsraad@middaghumsterland.info.