Op maandag 18 november jl. is de Gebiedsraad Middag-Humsterland geïnstalleerd. De installatie vond plaats in de Allersmaborg te Ezinge. Deze avond werd afscheid genomen van de leden van de Gebiedsraad in oprichting, die de pad voor de nieuwe Gebiedsraad heeft geëffend. Scheidend voorzitter Bert Nederveen, wethouder van de Gemeente Westerkwartier, gaf het stokje door aan de nieuwe onafhankelijke voorzitter, Kor Berghuis.

Nederveen: “Ik ben blij dat we enthousiaste inwoners hebben gevonden, die het Middag-Humsterland een warm hart toedragen en zitting willen nemen in de Gebiedsraad. Ze zien het belang van het behoud en de ontwikkeling van het mooie Middag-Humsterland en zetten zich graag vanuit hun eigen vakgebied en/of interesse in voor dit gebied. Ik wens de Gebiedsraad veel succes met de uitvoering van hun belangrijke taak”.

De Gebiedsraad heeft als voornaamste taak ervoor te zorgen dat de gebiedsvisie voor Nationaal landschap Middag-Humsterland, die in 2017 is vastgesteld, wordt uitgevoerd. Zij adviseert, gevraagd en ongevraagd, overheden en andere organisaties over zaken die Middag-Humsterland aangaan. De leden hebben met elkaar deskundigheid op het gebied van landbouw, natuur, landschap en milieu, cultuur en historie, erfgoed, recreatie en toerisme, dorpsbelangen en energie.

Voor meer informatie over het doel en de samenstelling van de Gebiedsraad klik hier.