Eind 2019 hebben twee studenten van Van Hall Larenstein (university of applied studies) een afstudeeronderzoek gedaan naar de mogelijkheden van duurzaam toerisme in Middag-Humsterland. Marije ten Berge en Myrthe van Hecke deden uitgebreid literatuuronderzoek, doorkruisten het gebied en spraken met vertegenwoordigers van diverse instanties. Daarbij onderhielden zij ook geregeld contact met de Werkgroep Regiomarketing Middag-Humsterland. Hun inspanningen hebben gersulteerd in een lijvig onderzoeksverslag. De uitkomsten van het onderzoek zullen ook gebruikt worden bij de verder doordenking van een visie op recreatie & toerisme in nationaal landschap Middag-Humsterland.

Het onderzoeksverslag en de bijlage zijn in te zien middels onderstaande links:

https://www.nationaallandschap-middaghumsterland.nl/assets/duurzaamtoerismeinnationaallandschapmiddaghumsterland.pdf

https://www.nationaallandschap-middaghumsterland.nl/assets/bijlagen_duurzaamtoerismeinnationaallandschapmiddaghumsterland.pdf