Op 25 februari 2020 vond een thema-avond plaats over recreatie & toerisme in Middag-Humsterland. De organisatie van deze bijeenkomst, die plaatsvond in het dorpshuis van Ezinge, berustte bij de Werkgroep Regiomarketing van de Gebiedsraad Middag-Humsterland. Het idee was de vele – veelal kleine – ondernemers en instanties op het terrein van recreatie en toerisme in het nationale landschap Middag-Humsterland bijeen te brengen. En dat is gelukt: er was een grote opkomst. Na een aantal inleidingen van de voorzitter van de Werkgroep Regiomarketing, van wethouder Elly Pastoor en medewerkers van Marketing Groningen ontstond een geanimeerde discussie over het hoe en wat van kwaliteitstoerisme in dit bijzondere nationale landschap en de mogelijkheden van samenwerking en onderlinge samenwerking tussen de toeristische ondernemers. En van de uitkomsten was het idee van een platform recreatie & toerisme en het uitgeven van een digitale nieuwsbrief om elkaar op de hoogte te houden allerlei relevantie ontwikkelingen.

Klik hier voor een uitgebreid verslag van de thema avond.

Tevens werd er tijdens de avond de uitkomst gepresenteerd van een enquête die is gehouden onder de toeristische ondernemers en instanties in Middag-Humsterland. Deze was o.a. bedoeld om in inzicht te krijgen in het huidige aanbod, de doelgroep van recreanten en toeristen en de wensen en ideeën ten aanzien van samenwerking.

Klik hier voor de uitkomsten van de enquête.