Donderdagmorgen 15 april hebben gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen en wethouder Bert Nederveen van de gemeente Westerkwartier het laatste deel van een bloemrijke  berm ingezaaid langs het Oldehoofsch kanaal bij Saaksum. Het inzaaien van deze berm maakt onderdeel uit van het project Bloemrijke bermen langs de fietsroute tussen Lauwersoog en Enschede (LF 14). Binnen de gemeentegrens van het Westerkwartier loopt deze fietsroute tussen Electra en Garnwerd. Het inzaaien van deze bermen is een initiatief van de Gebiedsraad Middag-Humsterland, bekostigd uit de gelden om het landschap te compenseren langs de nieuwe hoogspanningslijn 380kV tussen de Eemshaven en Vierverlaten.

Compensatie

De komende jaren vervangt TenneT de hoogspanningslijn van 220 kilovolt (kV) tussen de Eemshaven en Vierverlaten door een nieuwe 380 kV-verbinding voor meer transportcapaciteit. TenneT en de provincie Groningen investeren de komende jaren 14,9 miljoen euro om de kwaliteit van het landschap langs de nieuwe hoogspanningslijn te versterken. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen en Westerkwartier, waterschap Noorderzijlvest en de inwoners van het gebied.

Biodiversiteit

Voor het inzaaien van de bermen zijn zaden van wilde, gebiedseigen bloemen en kruiden gebruikt, zoals klaver, scherpe boterbloem, margriet, bermgras en duizendblad. Deze dragen bij aan het behoud van de biodiversiteit. De bermen staan in de zomerperiode in bloei.

LF14

LF14 is een lange afstandsfietsroute tussen Lauwersoog en Enschede en onderdeel van een uitgebreid landelijk fietsnetwerk. De totale route is 290 kilometer. De route loopt van Lauwersoog, langs het Lauwersmeer en volgt het Reitdiep naar de stad Groningen. In de provincie Groningen is de lengte circa 50 kilometer en in Middag-Humsterland ca. 12,5 km.