Op maandag 12 september vond de presentatie van ‘Middag-Humsterland voor kinderen, een erfgoedportfolio’ plaats in Museum Wierdenland in Ezinge. De speciaal voor de ontwikkeling van de portfolio opgerichte leergemeenschap ‘Wies op Wier’ (een intensieve samenwerking tussen het museum en de school), was totaal vier jaar bezig met de voorbereidingen en de samenstelling er van.

Wanneer de leerlingen van samenwerkingsschool ‘Op Wier’ in Ezinge de school verlaten om verder te gaan in het vervolgonderwijs, dan krijgen ze een schitterende portfolio mee. De kinderen hebben zich op de Ezinger school dan verdiept in de cultuurgeschiedenis van hun omgeving: het Nationaal Landschap Middag-Humsterland, het oudste cultuurlandschap in West-Europa. De ontwikkeling van de portfolio heeft een prachtige lessenserie opgeleverd met als doel de kinderen met ‘nieuwe’ ogen naar hun omgeving te laten kijken.

In een overvolle zaal van Museum Wierdenland kregen leerlingen en docenten van SWS Op Wier en vele genodigden uitleg over het project, waarna een speurtocht door Ezinge plaatsvond aan de hand van een blad waarop allerlei kenmerkende gebouwen waren afgebeeld.

Bij de opzet van het project waren Astrid Wolf van SWS Op Wier, Chantal Ensing en Joke Buist van Museum Wierdenland, Marieke van Ginkel van de Provinciale Stichting Kunst en Cultuur en kunstenares Matty de Vries, die voor de tekeningen en vormgeving zorgde, nauw betrokken.

Voor een uitgebreid verslag verwijzen wij naar het artikel in de Ommelander Courant