‘Een sloot aan vondsten, de nieuwste archeologische ontdekkingen bij Adorp’ deel II

Naast een fietspad tussen Winsum en Groningen komt een sloot die tussen Adorp en Sauwerd dwars door een wierde loopt. In de zomer van 2021 is hier begonnen met archeologisch onderzoek. Bij de opgraving van de wierde komen veel voorwerpen tevoorschijn die al eeuwen in de grond verborgen zitten. Onder andere mantelspelden en aardewerk uit verschillende tijdvakken. Soms lokaal gemaakt, soms aangevoerd vanuit Rome. Zodra er weer bijzondere vondsten tijdens de opgravingen worden gedaan zullen deze zo snel mogelijk in Museum Wierdenland te zien zijn. Vanaf november 2021 werden de eerste archeologische voorwerpen geëxposeerd. Een jaar later worden er andere bijzondere vondsten voorwerpen getoond.

 Munten en fibila’s

Vanaf 1 november worden fibula’s en munten getoond die gemaakt zijn in Rome van ca. 200 voor tot 200 na Chr. Romeinse munten zijn goed te dateren en vormen daarom een belangrijke vondstcategorie voor het dateren van de bewoning op de wierde. Iedere keizer die in Rome aan de macht kwam liet zijn eigen portret op de munten slaan die hij in omloop bracht.

Bij de getoonde fibula’s vallen de verschillende vormen van de mantelspelden op. Zo zijn er bijvoorbeeld een boog- en een ringfibula.

Aardewerk

Een andere vondstcategorie die belangrijk is voor het dateren van de bewoning op de wierde is het aardewerk. In totaal zijn er meer dan 100.000 scherven gevonden tijdens de opgraving in Adorp, waarvan er zo’n 100 getoond worden in het museum. Het zijn scherven die in de ijzertijd en Romeinse tijd als afval zijn weggegooid en op die manier in het loopvlak of in wierdelagen terecht zijn gekomen. Het aardewerk is verschillend van kleur, samenstelling en afwerking. In een later stadium zullen deze scherven door een aardewerkspecialist worden bekeken en nauwkeurig worden gedateerd.

De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met de Provincie Groningen en MUG Ingenieursbureau.

Een sloot aan vondsten: de nieuwste archeologische ontdekkingen bij Adorp

Vanaf 1 november 2022 deel II

Museum Wierdenland

Van Swinderenweg 10, Ezinge


www.wierdenland.nl

info@wierdenland.nl

0594 621 524