In de afgelopen tijd zijn enkele leden van de Gebiedsraad Middag-Humsterland om uiteenlopende redenen vertrokken. Daarom wordt er gezocht naar versterking van de Gebiedsraad.

De Gebiedsraad is in november 2019 gestart als groep van 12 personen die betrokken zijn bij het landschap van Middag-Humsterland. De raad bestaat uit vrijwilligers vanuit heel verschillende achtergronden die samen een breed zicht hebben op ontwikkelingen in het agrarisch cultuurlandschap en zorg willen dragen voor het behoud van de kwaliteit van dat landschap in combinatie met leefbaarheid in dat landschap. De raad is onafhankelijk en kan om advies worden gevraagd door o.a. de gemeente en kan ook op eigen initiatief onderwerpen aansnijden.

Na vier jaren zoeken wat de rol en positie van de raad zijn staan we voor een volgende stap. De vorm van de raad wordt een stichting en de ondersteuning wordt geprofessionaliseerd. Waren we als raad de afgelopen jaren vooral naar binnen gericht, “Wie zijn we en hoe gaan we te werk?”, nu wordt het moment gevoeld om meer naar buiten te gaan treden, zowel richting bewoners als richting gemeente.

In de afgelopen jaren zijn ervaringen opgedaan met de wereld van projecten zoals Erfgoeddeal, Toukomst, Landschapswerkplaats, Tennetgelden. Daardoor is ons duidelijker geworden welke rollen we daarin wel en niet kunnen vervullen, en zeker ook dát we er een rol in kunnen vervullen.

Mocht je belangstelling hebben, kom dan naar de kennismakingsbijeenkomst op zaterdag 9 december om 10.00 uur in het dorpshuis van Ezinge.

Nieuwestreek 33 Ezinge, De koffie staat klaar vanaf 9.45 uur.

 Mocht je belangstelling hebben, maar op 9 december verhinderd zijn, neem dan contact op met Ruud Hendriks (zie onderstaande gegevens)

 Hartelijke groet, Gebiedsraad Middag-Humsterland, zijnde:

Dingena Biester, Dirk Jan Broekema, Ruud Hendriks, Janet Postma, Erik van der Velde, Lex van Wijngaarden, Jori Wolf, Henk Zuidhof.

Contactpersoon: Ruud Hendriks, Rikkerdaweg 17 Niehove, 06 51298047, bodemruud@gmail.com