In 2025 is het 20 jaar geleden dat Middag-Humsterland officieel de status van Nationaal Landschap toegekend kreeg. Om dat te vieren zal in het voorjaar van 2025 een zogenaamd Open Monumenten Special georganiseerd worden onder de titel “Middag-Humsterland: een monumentaal landschap”. In een relatief klein gebied zijn er circa 100 monumentale gebouwen, 6 beschermde dorpsgezichten, 15 archeologische monumenten en dat alles in het oudste cultuurlandschap van West Europa met zijn wierden, kronkelende waterlopen en onregelmatige blokverkaveling. Kortom: een monumentaal landschap.

Het idee is om in in een nog nader te bepalen weekend niet alleen vele monumenten open te stellen, maar ook het verhaal van Middag-Humsterland te vertellen tijdens begeleide dorpswandelingen en fietstochten, tijdens bezoeken aan musea en ateliers en tijdens lezingen en filmvoorstellingen. Daarbij ook iets te laten beleven van onze (agrarische) bedrijven en culturele activiteiten, zoals muziek en theater.

Aanvankelijk was dit evenement gepland in een weekend eind mei 2024, maar om verschillende reden is dit doorgeschoven naar 2025. Om deze festiviteit verder handen en voeten te geven zoeken we een aantal enthousiastelingen die hun steentje willen bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering. Er is een projectvoorstel geschreven, dat HIER gedownload kan worden (hierin is nog sprake van een mei-weekend in 2024, maar dit wordt dus voorjaar 2025).

Voor meer informatie en aanmeldingen kan men contact opnemen met:
Lex van Wijngaarden via gastvrij.middaghumsterland@gmail.com of 06-23598615.