Actief genieten in het Middag-Humsterland of de daarin gelegen natuurgebieden kan op vele manieren.

U kunt er heel wat kilometers afleggen, want er zijn uitstekende wandel- en fietspaden en prachtige routes. U gaat door het weidse landschap met slingerende waterlopen en geulen.

U kunt mijlenver zien. Ontdek de cultuurhistorie in het landschap en de karakteristieke wierdendorpjes.

NIEUWSBERICHTEN

10 jaar Reitdiepveer

Het Reitdiep vormt de natuurlijk scheiding tussen Nationaal Landschap Middag-Humsterland en cultuurlandschap het Hogeland. In 2013 onstond het idee om beide historische landschappen via een veerdienst met elkaar te verbinden. In augustus 2014 is dat plan met...

Lees meer

Film Bed & Breakfast deels opgenomen in Garnwerd

Vorig jaar vonden de opnames van de film Bed & Breakfast plaats, waarvan een gedeelte in en rond Garnwerd. Deze film is vanaf nu te zien in de bioscoop. De film: Als workaholic Sarah tot haar eigen schrik ontslag neemt, heeft ze geen idee meer wat ze met haar...

Lees meer

Dorpswinkel Oldehove stap dichterbij

Sinds september 2022 zit Oldehove zonder supermarkt. Dat was een flinke aderlating voor dit grootste dorp van Middag-Humsterland. Buurtbewoners zeiden dat de ziel uit het dorp ging. De supermarkt was er niet alleen voor de dagelijkse boodschappen, maar ook voor...

Lees meer

OVER MIDDAG-HUMSTERLAND

RUST EN RUIMTE

Ten noordwesten van de huidige stad Groningen ligt Het Middag-Humsterland; een ongerept boerenland en het oudste cultuurlandschap van Nederland. De weg kronkelt door het landschap heen en je kunt mijlenver om je heen kijken. In de weilanden liggen verheven boven het land schitterende historische boerderijen, diverse borgen en kerken. Het licht lijkt hier anders dan in de stad. Geen wonder dat dit landschap een geliefd onderwerp was van de schilders van De Ploeg.

MID OOG - HUGMERCHI : MIDDAG-HUMSTERLAND

Middag-Humsterland zijn twee gebieden die zich onderscheiden van het omliggende land. Middag komt van mid oog en betekent middelste eiland.  Humsterland is afgeleid van Hugmerchi: de Marke van de Hughen, een stam die hier in een ver verleden woonde (een marke is vergelijkbaar met wat nu een gemeente is ofwel een gebied waarbinnen recht werd gesproken). Overigens zou Hugmerchi destijds veel groter geweest zijn dan het eiland Humsterland.

VER TERUG IN DE TIJD

Ruim drieduizend jaar geleden was het Middag-Humsterland nog het Noord-Nederlandse kustgebied. Een gebied dat zich ongestoord ontwikkelde, steeds minder onder water kwam te staan en begroeid raakte. Dit bleef voor de bewoners van de Drentse Zandgronden niet onopgemerkt. Het was en is een uitstekend weidegebied voor hun vee en de grond oogt vruchtbaar. De vroege pioniers speurden de horizon af naar natuurlijke verhogingen in het landschap. Want ook al was de zee rustig, er was geen enkele bescherming tegen. De eerste bewoners bereikten het kustgebied door de rivieren te volgen die vanaf de Drentse Zandgronden de zee in stroomden. Het huidige Reitdiep vindt haar oorsprong in deze oerstromen. Op een zeker moment sloegen de eerste pioniers hier hun eerste paal. Archeologische vondsten tonen aan dat dit zeker tweeënhalfduizend jaar geleden plaatsvond.

EEUWENOUDE DORPEN

De eerste nederzettingen waren aanvankelijk niet verhoogd. Het worden daarom ook vlaknederzettingen genoemd. De pioniers leefden tamelijk geïsoleerd. Hun nieuwe woongebied werd door onbegaanbare veenmoerassen van de Drentse zandgronden gescheiden. Tussen hen en de zee lag een uitgestrekt waddengebied dat er net zo uit moeten hebben gezien als de huidige wadden.

LANDBOUW, KERKEN EN KLOOSTERS

Vanaf 500 voor Christus is het Middag-Humsterland onafgebroken bewoond geweest. Sinds het begin van onze jaartelling bewerken boeren het land. Dat het landschap er, ondanks de vele veranderingen nog zo mooi en authentiek uitziet is te danken aan de boeren. Net als de boeren kozen in het verleden ook uitgekiende kloosterlingen voor het Middag-Humsterland. Zij stichtten in het Middag-Humsterland kerken, waarvan er nu nog dankzij de Stichting Groninger Kerken een aantal te bewonderen zijn.

MIDDAG-HUMSTERLAND IN KAART

LANDSCHAP MIDDAG-HUMSTERLAND