Visie & ontwikkeling

Visie Middag-Humsterland – Behoud en ontwikkeling van een nationaal landschap

Middag-Humsterland behoort tot de best bewaarde delen van het wierdenlandschap. Het landschap wordt gekoesterd door bewoners en is in landschappelijk, cultureel, archeologisch, milieukundig en landbouweconomisch opzicht een parel in de provincie Groningen. Vanwege de unieke combinatie van bijzondere kenmerken behoort het sinds 2005 tot de Nationale Landschappen van Nederland. Daarmee is het een toeristisch-recreatieve trekpleister, maar ook belangrijk voor functies als wonen en werken. Er is ruimte voor nieuwbouw en uitbreidingen, maar altijd met omzicht en beleid, in beperkte mate en met respect voor het landschap.

Om recht te doen aan de bijzondere kwaliteiten van Middag-Humsterland is met inbreng van een groot aantal inwoners en anderszins betrokkenen een visiedocument opgesteld, dat in juni 2017 is vastgesteld door de toenmalige gemeente Zuidhorn en overgenomen door de gemeente Westerkwartier, waartoe Middag-Humsterland thans behoort. Om verder handen en voeten te geven aan deze gebiedsvisie is in november 2019 een Gebiedsraad ingesteld met daaronder een aantal werkgroepen.

Lees hier onze gehele visie in pdf formaat.


De werkgroepen die onder Visie en Ontwikkeling vallen zijn:

  • Gebiedsraad i.o
  • Werkgroep Regiomarketing
  • Werkgroep Leefbaarheid
  • Werkgroep Energie
  • Werkgroep Landbouw