Ondernemen

Middag-Humsterland is van oudsher sterk op de landbouw georiënteerd. Vandaag de dag werken ook veel mensen uit het gebied in de stad Groningen. In de toekomst zal de toeristische sector, naar verwachting, aan betekenis winnen.

Landbouw
Wie door Middag-Humsterland rijdt, ziet direct dat akkers en graslanden voor een groot deel het aanzicht van het gebied bepalen. Steeds meer veeteelt- en akkerbedrijven kunnen op termijn niet meer alleen bestaan van de opbrengst van het land. Daarom wordt steeds vaker gezocht naar andere vormen van inkomsten. Bijvoorbeeld uit agrarisch natuurbeheer, toeristische activiteiten of de opwekking van biomassa.

Convenant
In 1998 ondertekenden ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties het convenant Middag-Humsterland. Hierin werden afspraken gemaakt over de inrichting van het gebied. Bij de inrichting van het gebied werd tegemoet gekomen aan de wensen van de agrariërs zonder dat daarbij de landschappelijke kenmerken en het karakteristieke verkavelingspatroon zouden verdwijnen.

Toerisme
Het eeuwenoude cultuurlandschap van Middag-Humsterland biedt volop kansen voor cultuur- en landschapstoerisme. In het gebied is ruimte voor meer (kleinschalige) horeca en verblijfsrecreatie. Door de aanleg van fiets- en wandelpaden in de afgelopen jaren kunnen toeristen de natuur en het landschap nog meer beleven.

Regionale en lokale bedrijvigheid
In Middag-Humsterland is ruimte voor regionale en lokale bedrijven. Aan de A. Harkemaweg in Aduard is een bedrijventerrein gevestigd. Gemeenten en provincie hebben afspraken gemaakt over de vestiging en uitbreiding van (nieuwe) bedrijven. Om het bijzondere karakter van het landschap te behouden, worden locatie, aard, omvang en ontwerp van bouwplannen zorgvuldig beoordeeld.

Gemeentelijke ondersteuning
De gemeente Westerkwartier biedt ondersteuning aan bestaande bedrijven en aan bedrijven die zich in Middag-Humsterland willen vestigen.
Meer informatie: Bedrijvenloket Westerkwartier.