In Middag-Humsterland gaan boeren en natuur- en landschapsbeschermers samenwerken aan de verbetering van het landschap en de natuur en aan de ontwikkeling van het agrarisch bedrijf. Middag-Humsterland is een van de mooiste delen van de provincie Groningen. Door de samenwerking zullen de natuur en het landschap profiteren van betere bescherming en ontwikkeling. En ook de boeren kunnen profiteren van de waarde van natuur en landschap door betere opbrengsten.

Gister is bekend gemaakt dat het Nationaal Programma Groningen een bijdrage levert om deze samenwerking te starten. Er komen praktijkgerichte voorstellen voor kringlooplandbouw die direct kunnen worden ingezet door de landbouwers in Middag-Humsterland. Ook zullen we manieren bedenken om het landschap en de cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied te beschermen en verbeteren. Dit gaat gebeuren in samenwerking met alle belangengroepen in het gebied, waaronder de Gebiedsraad i.o.

Het project is een initiatief van de Stichting Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Jens Enemark uit Zuidhorn is voorzitter: ”Ik ben zeer verheugd dat wij samen dit project voor elkaar hebben gekregen met steun vanuit de provincie en de gemeente Westerkwartier. Het Nationaal Landschap Middag-Humsterland is uniek, ook internationaal. Wij moeten er super trots op zijn dat wij zo´n landschap binnen onze provinciegrenzen hebben. Dit landschap hebben wij weten te behouden met de boeren in het gebied. Het project moet er toe bijdragen dat wij verdere ontwikkelingsperspectieven voor het goed boeren in het gebied ontplooien, samen een robuust landschapsbehoud ontwikkelen en samen bijdragen aan biodiversiteitsherstel.”

Deze stichting heeft de boeren-organisaties erbij betrokken. Freek Nieuwenhuis, voorzitter Collectief West: “Wij zijn blij met dit project, want het geeft mogelijkheden voor de boeren in Middag-Humsterland om het slotenpatroon tot waarde te brengen en de landschapswaarden en biodiversiteit te vergroten. Met die verwaarding zouden we mogelijk ook de aarzeling die er bij sommige boeren is, kunnen overbruggen.”

Het project gaat deze zomer van start. Het zal worden ondersteund door de Gebiedscoöperatie Westerkwartier, een samenwerkingsverband van boeren en andere ondernemers, natuurorganisaties, onderwijs en overheid. Verder zijn de Rijksuniversiteit Groningen en Stichting Het Groninger Landschap betrokken.


Nadere gegevens:

  • Taco van den Heiligenberg (Gebiedscoöperatie Westerkwartier): 06 5519 2353 t.vdheiligenberg@gcwk.nl (niet van 17-20 mei)
  • Jens Enemark (Stichting Nationaal Landschap Middag-Humsterland): 06 3044 0422 j.enemark@planet.nl (17-20 mei)