Op 29 mei jl. was het precies 25 jaar geleden dat in de kerk van Niehove een bezoekerscentrum werd geopend door de toenmalige wethouder H. Hielema. Het bezoekerscentrum omvat een permanente expositie over de historie van het wierdendorp en de directe omgeving. De eerste ideeën om tot een bezoekerscentrum te komen stammen al uit 1976. Niehove stond altijd al in de belangstelling vanwege zijn fraaie en authentieke uitstraling, een gaaf voorbeeld van een radiair wierdendorp, en er werden regelmatig aanvragen gedaan voor een rondleiding door het dorp. Toen in de 90-er jaren van de vorige eeuw de kerk van Niehove gerestaureerd werd, was dit een mooie gelegenheid voor de toenmalige Stichting Dieverdoatsie om de plannen voor een bezoekerscentrum verder vorm te geven. Trekkers van dit project waren dorpsgenoten Martin Clobus en Annette van Kelckhoven, die respectievelijk voor de teksten en het ontwerp van de informatieborden zorg droegen. Op basis van oude kadasterkaarten werd een fraaie maquette gemaakt door Museum Technische Werken in Groningen, die mooi weergeeft hoe Niehove er tussen 1830 en 1890 uitzag. Nog heel herkenbaar overigens!

Bezoekerscentrum Wierdendorp Niehove kon tot stand komen door diverse subsidies. Het lukte Stichting Dieverdoatsie zelfs om financiering van een keukentje en een toilet in de kerk te realiseren. Daarvoor in ruil stelde de Stichting Oude Groninger Kerken, eigenaar van de Niehoofster kerk, de kerk om niet beschikbaar voor het bezoekerscentrum.

Gezien de vele positieve reacties in de gastenboeken, mogen we aannemen dat het bezoekerscentrum zich ook de komende 25 jaar in een grote belangstelling mag verheugen.

Voor meer informatie over het bezoekerscentrum: kerkniehove.nl/bezoekerscentrum