Nationaal Landschap Middag-Humsterland heeft een bijdrage van € 156.000 gekregen van Erfgoed Deal. Met deze bijdrage gaat de Gebiedsraad, samen met gebiedspartners aan de slag  met het opstellen van een landschapsvisie.  Daarnaast laten zij een gebiedsofferte opstellen voor langjarig landschapsbeheer, waarbij erfgoedwaarden de verbindende factor zijn.

Via uitvoeringspilots wordt gezocht naar nieuwe oplossingen om de opgaven samen te overbruggen. Dit wordt samen met de boeren opgepakt.

Erfgoed Deal

Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende voorbeelden van plekken in Nederland, die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis gaat spelen. In de zesde (en vooralsnog laatste) ronde van de Erfgoed Deal zijn zes nieuwe projecten toegevoegd, waaronder die van de Gebiedsraad Middag Humsterland. In totaal doen er nu 36 projecten mee.

Project 

Middag Humsterland is een van de oudste cultuurlandschappen van Nederland. Het is gevormd door wierden, kwelderruggen en dijken. De invloed van de zee is nog duidelijk zichtbaar. Boeren hebben het landschap verder vormgegeven. Het landschap krijgt ook te maken met opgaven voor biodiversiteit en klimaat. Door te kijken naar het verleden en boeren aan zet te laten voor behoud van het gebied, ontstaat de beste borging voor het erfgoed. Belangrijk is dat tegenover de extra inspanningen een bijdrage staat vanuit de maatschappij.

Het project combineert opgaven voor biodiversiteit, klimaat en circulariteit. Met het behoud van kronkelige slotenpatronen, reliëf in het landschap en historisch agrarisch gebruik. De gemeente Westerkwartier heeft de bijdrage voor het project aangevraagd.

Wethouder Plattelandsbeleid, Natuur en Landschap Bert Nederveen is blij met deze toekenning: “Met deze extra middelen kan het gebied zelf stappen maken voor een bestendig en aantrekkelijk nationaal landschap. De kracht van het gebied zit bij de betrokken inwoners, boeren en ondernemers: het is voor en door het gebied.”

Samenwerking

In deze erfgoeddeal werken de Gebiedsraad Middag-Humsterland, het Programma Westerkwartier Natuurinclusief, project Ontwikkelend Landschap, het Nationaal Programma Groningen (Toukomst) en de gemeente Westerkwartier samen. Binnen deze organisaties zijn veel partijen vertegenwoordigd.