Het plan ‘Gastvrij Middag-Humsterland’ krijgt flinke steun van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Aan gemeente Westerkwartier werd namelijk een bedrag toegekend van € 1.025.600,-. Daar is de gemeente bijzonder blij mee. Dit bedrag gaat de komende jaren ingezet worden voor: het vergroten van de leefbaarheid in het gebied, het vergroten van de bekendheid van het Nationaal Landschap Middag-Humsterland en een duurzame ontwikkeling van het toerisme in het gebied.

’n Löt uut de lödderij – bijzonder landschap

Het Nationaal Landschap Middag-Humsterland is het enige nationaal landschap van de provincie Groningen en behelst een gebied van ruim 5 hectare. Het Middag-Humsterland is één van de oudste cultuurlandschappen van West-Europa. Een parel in het noordelijk zeekleigebied. Het is een kwetsbaar gebied met veel monumenten, liefelijke dorpjes en kleinschalige recreatie. Voor dit mooie gebied is gekeken welke voorzieningen nodig zijn voor inwoners en bezoekers. De meeste projectonderdelen van het plan Gastvrij Middag-Humsterland zijn wensen vanuit de dorpen zelf. Daarnaast komt het plan voort uit het lokale Programmaplan Middag-Humsterland waar vele partijen aan meedachten.

Wethouder Bert Nederveen: ‘We zijn geweldig blij met deze bijdrage voor Middag-Humsterland. Hier kunnen we mooie initiatieven mee steunen, zorgen voor goede faciliteiten zoals parkeervoorzieningen en de bekendheid van dit prachtige landschap vergroten. Dit betekent een flinke impuls voor recreatie, toerisme en leefbaarheid met positieve gevolgen voor economie en biodiversiteit.’

 Aan de slag in het gebied, voor inwoners en bezoekers

De gemeente gaat aan de slag met een aantal toeristische overstappunten. Dit zijn plekken waar bezoekers hun auto kunnen parkeren om verder op de fiets of wandelend het gebied te verkennen. Ook gaat de gemeente aan de slag met de informatievoorziening en marketing over het gebied met als doel de bekendheid van het gebied te vergroten en het trekken van meer toeristen. Wat weer gunstig is voor de lokale economie. Om bezoekers gastvrij te onthalen wordt aan de entree van Ezinge meer cachet geven en is een groene “poort” nodig die landschappelijk wordt ingepast. Daarnaast wordt een bijdrage gedaan aan de buitenruimte van Museum Wierdenland. Hier wordt een tuin gerealiseerd waarin het wierdenlandschap letterlijk aan je voeten ligt; een tuin waar je landschap en archeologie kan ervaren. Bij alle deelprojecten wordt gekeken hoe de biodiversiteit kan worden vergroot.

NPG – Nationaal Programma Groningen

De financiële bijdrage van € 1.025.600,- werd toegekend door Nationaal Programma Groningen. Dit is een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. NPG werkt aan een goede toekomst voor elke Groninger, jong en oud. Door te investeren in het versterken van de leefomgeving, economie, opleidingen, banen en de natuur.