Nationaal Landschap

Middag-Humsterland is een van de twintig Nationale Landschappen van Nederland. De Nationale Landschappen zijn échte Nederlandse landschappen en vallen op door een bijzondere combinatie van natuur, verschillen in hoogte, bebouwing en gebruik van de grond. Elk Nationaal Landschap vertelt het verhaal van het Nederlandse landschap.

Nationaal Landschap Middag Humsterland
Middag-Humsterland is in 2005 aangewezen als Nationaal Landschap om zijn drie bijzondere kenmerken:
* reliëf door wierden, dijken en kwelders.
* onregelmatig patroon van landbouwgronden
* zeer open landschap.

Zorg voor het landschap
Provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties zetten zich in om het cultureel-historische karakter van het landschap te behouden én het gebied verder te ontwikkelen met oog voor de bijzondere kwaliteiten van Middag-Humsterland.