Organisatie

GEBIEDSRAAD MIDDAG-HUMSTERLAND

Naar aanleiding van de Visie Middag-Humsterland, vastgesteld in juli 2017, is het initiatief genomen een Gebiedsraad te formeren. Voornaamste taak is er voor te zorgen dat deze beleidsvisie, die werd geïnitieerd en aangenomen door de voormalige gemeente Zuidhorn en overgenomen door de nieuwe gemeente Westerkwartier, wordt uitgevoerd. De Gebiedsraad stelt werkgroepen in en zorgt  waar nodig voor (financiële) ondersteuning. De Gebiedsraad houdt de samenhang van de  werkzaamheden van alle  werkgroepen in de gaten en onderhoudt externe relaties, bijvoorbeeld met de provincie of met  ondernemersverenigingen. Momenteel wordt nog onderzocht welke organisatiestructuur de Gebiedsraad zal hebben. De definitieve structuur en samenstelling van de Gebiedsraad zal na de zomer 2019 vastgesteld worden

De Gebiedsraad in oprichting is voorlopig samengesteld uit 8 personen, allen uit de regio.

 • Freek Nieuwenhuis (landbouw)
 • Jens Enemark (natuur, landschap)
 • Martin Clobus (landschap, cultuurhistorie)
 • Tini Smale (secretaris, dorpsbelangen).
 • Lex van Wijngaarden (werkgroep regiomarketing),
 • Jan Arend Mulder (werkgroep energie)
 • Hans Harkema (werkgroep leefbaarheid)

De voorlopige voorzitter is Bert Nederveen (wethouder van de gemeente Westerkwartier). Ter ondersteuning zijn Hans Bergsma en Taco van den Heiligenberg namens de Gebiedscoöperatie Westerkwartier bij de vergaderingen aanwezig.

Onder de Gebiedsraad i.o. ressorteren vier werkgroepen:

 • Werkgroep Leefbaarheid
 • Werkgroep Landbouw
 • Werkgroep Energie
 • Werkgroep Regiomarketing

De Gebiedsraad Middag-Humsterland i.o. is te bereiken via gebiedsraad@middaghumsterland.info