Organisatie

GEBIEDSRAAD MIDDAG-HUMSTERLAND

Naar aanleiding van de Visie Middag-Humsterland, vastgesteld in juli 2017, is het initiatief genomen een Gebiedsraad te formeren. Voornaamste taak is er voor te zorgen dat deze beleidsvisie, die werd geïnitieerd en aangenomen door de voormalige gemeente Zuidhorn en overgenomen door de nieuwe gemeente Westerkwartier, wordt uitgevoerd. De Gebiedsraad stelt werkgroepen in en zorgt waar nodig voor (financiële) ondersteuning. De Gebiedsraad houdt de samenhang van de werkzaamheden van alle werkgroepen in de gaten en onderhoudt externe relaties, bijvoorbeeld met de provincie of met ondernemersverenigingen.

Op 18 november 2019 is de Gebiedsraad Middag-Humsterland officieel geïnstalleerd. Deze bestaat uit 12 personen en een onafhankelijk voorzitter. De leden zij allen van vanuit verschillende gezichtspunten actief betrokken bij (en merendeels ook woonachtig) in Middag-Humsterland.

Samenstelling van de Gebiedsraad Middag-Humsterland per 01-01-2022:

 • Dingena Biester-van den Boomgaard (Oldehove) Leefbaarheid, Energietransitie
 • Kuno Binnendijk (Feerwerd) Leefbaarheid, Cultuurhistorie
 • Dirk Jan Broekema (Oostum/Garnwerd) Agrarische sector
 • Han Meuleman (Saaksum) Leefbaarheid, Recreatie & Toerisme
 • Ruud Hendriks (Niehove) Energietransitie, Natuur & Landschap
 • Janet Postema (Niehove) Leefbaarheid
 • Tini Smale (Aduarderzijl) Leefbaarheid, Natuur & Landschap
 • Erik van der Velde (Heereburen/Niehove) Agrarische sector
 • Lex van Wijngaarden (Niehove) Recreatie & Toerisme, Regiomarketing
 • Jori Wolf (Den Horn) Cultuurhistorie, Natuur & Landschap
 • Henk Zuidhof (Ezinge) Economische en sociale geografie
 • Kor Berghuis (Kloosterburen) Onafhankelijk voorzitter

Adviseurs van de Gebiedsraad zijn Bert Nederveen (wethouder van de gemeente
Westerkwartier) en Hans Bergsma (directeur van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier).

Onder de Gebiedsraad i.o. ressorteren vier werkgroepen:

 • Werkgroep Leefbaarheid
 • Werkgroep Landbouw
 • Werkgroep Energie
 • Werkgroep Regiomarketing

De Gebiedsraad Middag-Humsterland i.o. is te bereiken via gebiedsraad@middaghumsterland.info