Ondernemersverenigingen

Handelsvereniging Eendracht Oldehove
Meer: www.hvehumsterland.nl

Middagh
Middagh is de ondernemersvereniging voor Ezinge en omstreken. De vereniging bevordert het ondernemersklimaat, behartigt de belangen van haar leden, stimuleert onderlinge samenwerking en organiseert activiteiten die de doelen van de vereniging ondersteunen. Het werkgebied van Middagh omvat de voormalige gemeente Ezinge met de dorpen Ezinge, Feerderd, Garnwerd, Oostum, Wierumerschouw, Aduarderzijl en Saaksum.
Meer: www.middagh.nl

NLTO 
De NLTO (Nederlandse Land- en Tuinbouw Organisaties) zet zich in voor de belangen van agrariërs. In Middag-Humsterland zijn de afdelingen Winsum en Zuidhorn actief.
Meer: NLTO afdeling Winsum,. NLTO afdeling Zuidhorn

OGZ – Ondernemersvereniging Gemeente Westerkwartier
De OGZ behartigt de gemeenschappelijke belangen van ondernemers en ondernemingen in de gemeente Westerkwartier. De vereniging wil ondernemers met elkaar in contact brengen en het ondernemersklimaat in de gemeente optimaliseren.
Meer: www.westerkwartier.nl