Naar aanleiding van het bericht dat de gemeente Westerkwartier voornemens is de sloot aan de Rikkerdaweg 36 als niet karakteristiek te bestempelen en daarmee de demping alsnog toe te staan, heeft de Stichting Nationaal Landschap Middag-Humsterland een reactie geschreven. Zij is een andere mening toegedaan en roept de gemeenteraad op om niet in te stemmen met het voorstel van B&W. In bijlage het standpunt van de Stichting NLMH.

Standpunt Stichting demping sloot Niehove aan de Raad

Ook de Stichting Versterking Landschap Middag-Humsterland heeft bezwaar aangetekend.  Woensdagavond 22 april as. vindt een spoeddebat plaats in de gemeenteraad. Diverse politieke partijen vrezen dat van dit besluit precedentwerking uitgaat: ,,Waarom zouden andere boeren zich straks wel aan de regels houden? Dit is een bedreiging voor Middag-Humsterland als nationaal landschap.’’