Het jaar 2021 staat – op initiatief van de landelijke toeristische organisatie NBTC – in het teken van “ode aan het landschap”. Hoewel de Provincie Groningen hier niet in participeert, heeft de Werkgroep Regiomarketing Middag-Humsterland besloten dit jaar wel een ode aan het landschap te brengen. We willen proberen diverse activiteiten te organiseren die ons prachtige nationale landschap in de kijker spelen. Met in het achterhoofd nog wel de corona-beperkingen denken we vooral aan kleinschalige activiteiten die men veelal op individuele basis kan bezoeken.

We roepen (toeristische) ondernemers in Middag-Humsterland op om mee te denken en mee te doen en zo tot een mooi aanbod te komen voor het komende seizoen, waarin wellicht nog weer veel Nederlanders in eigen land vakantie zullen vieren. Kortom: het bundelen van alle ideeën en initiatieven. Ook zijn we bezig met een overzichtskaart van Middag-Humsterland, waarop alle toeristische adressen zijn aangegeven, evenals fiets- en wandelknooppunten.

Wie mee wil doen, ideeën of vragen heeft, kan zich melden via regiomarketing@middaghumsterland.info