Kort na het ontdekken van bijzondere archeologische vondsten bij Adorp, zijn deze al te zien in Museum Wierdenland. Behoorlijk uniek, want vaak gaan hier maanden of zelfs jaren overheen. Tussen Winsum en Groningen wordt een fietspad aangelegd met daarnaast een sloot, die tussen Adorp en Sauwerd dwars door een wierde loopt. In de zomer van 2021 is hier daarom eerst begonnen met archeologisch onderzoek. Bij de opgraving van de wierde komt tevoorschijn wat al bijna duizenden jaren in de grond zit verborgen. En dat is ontzettend veel! Het brengt dus ook letterlijk een sloot aan vondsten met zich mee.

De opgraving is nog niet afgerond en de grote vraag is wat er nog meer uit de grond tevoorschijn zal komen. Zodra er weer nieuwe interessante vondsten worden gedaan zullen deze zo snel mogelijk te zien zijn in Museum Wierdenland. Deze tentoonstelling blijft dus in beweging en is daarom bewust beperkt van omvang: een mini-tentoonstelling van een maximale opgraving!

Bij de opgraving zijn gebruiksvoorwerpen gevonden die ons iets vertellen over het dagelijks leven op de wierde. Veel is lokaal vervaardigd, maar er zijn ook objecten die wijzen op langeafstandshandel, onder andere met het Romeinse Rijk.
Er zijn veel metaalvondsten aan het licht gekomen, zoals tientallen Romeinse mantelspelden (fibula’s). Sommige mantelspelden zijn extra bijzonder omdat deze in het Noord-Nederlandse wierdengebied vrijwel nooit worden gevonden. Bovendien wijzen de vondsten op contact met het Romeinse Rijk.
Ook is opvallend veel aardewerk uit de periode 200 v. Chr. – 200 na Chr. ontdekt. Na die tijd is de wierde opmerkelijk genoeg verlaten en het is nog onduidelijk waarom. In de vaste opstelling van Museum Wierdenland zijn ook veel voorbeelden van potten uit deze periode te zien, gevonden in de
wierde van Ezinge.

De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met de Provincie Groningen en MUG Ingenieursbureau.

Een sloot aan vondsten: de nieuwste archeologische ontdekkingen bij Adorp
Vanaf 27 oktober 2021
Museum Wierdenland
Van Swinderenweg 10
www.wierdenland.nl
0594 621 524