Op dinsdagavond 15 maart verzamelden 19 jonge boeren zich in Feerwerd, de Gebiedsraad Middag Humsterland had ze uitgenodigd en Koepon zette de deuren hiervoor open. De gebiedsraad geeft uitvoering aan de gebiedsvisie die in 2017 is opgesteld, behoud en ontwikkeling van de kwaliteiten van het landschap staan centraal. Het gaat bijvoorbeeld over het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen die leiden tot een rijk en biodivers landschap, maar ook over het verkleinen van het spanningsveld tussen landbouw, landschap en burgers. Of de wens om als gebied zelfvoorzienend te worden op het vlak van energie.

Allemaal onderwerpen die te maken hebben met een duurzame en leefbare toekomst voor het prachtige eeuwenoude agrarische wierdenlandschap. Daarvoor moet je niet over, maar mèt de boeren in gesprek. Precies daarom wilde de gebiedsraad graag kennis maken met de jonge boeren die in het gebied werken en wonen. Stuk voor stuk zijn ze trots op hun bedrijf. Aan het eind van de bijeenkomst ontvingen de jonge boeren de biografie van het Middag Humsterland, “ik wist niet dat dit gebied zo uniek is”, was één van de reacties.

De jeugd heeft de toekomst en een verandering – bewustwording begint bij hen.  De gebiedsraad en de jonge boeren zijn nog niet uitgepraat en blijven met elkaar in contact om samen te werken aan en in het landschap. Ook zijn er ideeën om een leuke activiteit te organiseren waarbij burgers de boer op kunnen gaan en kennis kunnen maken met het boerenbedrijf in het Middag Humsterland.