Sinds 3 april 2022 heeft het Kloostermuseum Aduard zijn deuren geopend voor een tentoonstelling ter ere van zijn 25 jarig bestaan. Er wordt teruggegrepen op eerdere tentoonstellingen. De titel van deze overzichtstentoonstelling is ‘Ora et Labora, een dag in het klooster’ en laat zien hoe de Cisterciënzer monniken van het Bernardusklooster leefden en werkten.

De Cisterciënzer monniken zijn op verschillende gebieden van grote betekenis geweest. Zij waren niet alleen van belang op religieus gebied, door te bidden, te schrijven en te studeren, maar speelden ook een grote rol in de waterhuishouding (bedijking), landbouw en veeteelt in het gebied ten noorden van Aduard, het huidige Middag-Humsterland.

Van de Aduarder kloostergebouwen is alleen de ziekenzaal uit 1297 overgebleven. Deze ziekenzaal wordt tijdens de rondleiding bezocht. Nu is de ziekenzaal bekend als ‘Abdijkerk’.

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan wordt een Jubileum Magazine uitgegeven met verschillende min of meer wetenschappelijke verhandelingen over de ligging en de bouw van het klooster, het ontstaan van het museum en Aduarder historie. Ook vrijwilligers van het museum komen aan het woord.

https://youtu.be/UOhRfxohCck

Er wordt een film vertoond die speciaal voor deze tentoonstelling is gemaakt door Axe Kooi. De film laat zien hoe groot het klooster ooit was en is tevens een opmaat naar een wandeling die gemaakt kan worden door Aduard aan de hand van de door Axe Kooi ontwikkelde 3Dapp. De wandeling leidt virtueel langs de kloostergebouwen, zoals deze eens in Aduard stonden. De 3dGPSapp is te downloaden op uw smartphone.

Kloostermuseum St. Bernardushof
Hofstraat 45  –  Aduard
www.kloostermuseumaduard.nl