Een trots van Groningen is de koe. De vroegste wierdebewoners hielden hier meer dan 2500 jaar geleden al koeien. Sindsdien heeft de koe altijd een prominente plek ingenomen in het landschap en het boerenbedrijf van het Westerkwartier, waar vooral melkveehouders actief zijn.

De tentoonstelling KOE behandelt de schoonheid en de geschiedenis van de koe. Met werk van onder meer Groninger Kunstkring De Ploeg, romantische schilders, Sjouke Heins en de hedendaagse kunstenaars Ahmad Haraji en Corry van Hoorn. Uiteraard is er ook de nodige ruimte vrijgemaakt voor archeologische vondsten van het rund.

Thema’s die aan bod komen zijn de boeren van vroeger en nu en natuurinclusiviteit. De Natuur- en Milieufederatie Groningen heeft een documentaire gemaakt over hoe boeren in het Westerkwartier in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw hun bedrijf runden. Deze is te zien in de filmzaal van Museum Wierdenland.
Er is gesproken met de boeren van vandaag over hun zoektocht naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Bij natuurinclusieve landbouw produceren boeren voedsel en gewassen in harmonie met natuur en landschap.

De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met de Natuur- en Milieufederatie Groningen en is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Westerkwartier Natuurinclusief en het Fonds voor de Landbouw Groningen.

De tentoonstelling is te bezichtigen van 2 juli t/m 4 december 2022

Meer informatie: www.wierdenland.nl