Veel belangstelling voor thema-avond Bij Boer Burger

Maandagavond 15 augustus werd een aftrap gegeven van het project Bij Boer Burger op het erf van Erik en Marjan van der Velde met een mooie opkomst van circa 70 mensen uit de directe omgeving en dan vooral Niehove. In de dit project werken een biologisch melkveehouder,...

KOE: nieuwe tentoonstelling in Museum Wierdenland

Een trots van Groningen is de koe. De vroegste wierdebewoners hielden hier meer dan 2500 jaar geleden al koeien. Sindsdien heeft de koe altijd een prominente plek ingenomen in het landschap en het boerenbedrijf van het Westerkwartier, waar vooral melkveehouders actief...

25 jaar Bezoekerscentrum Wierdendorp Niehove

Op 29 mei jl. was het precies 25 jaar geleden dat in de kerk van Niehove een bezoekerscentrum werd geopend door de toenmalige wethouder H. Hielema. Het bezoekerscentrum omvat een permanente expositie over de historie van het wierdendorp en de directe omgeving. De...

Wie wil Gebiedsraad Middag-Humsterland komen versterken?

De Gebiedsraad Middag-Humsterland heeft ruimte voor twee nieuwe, enthousiaste leden met hart voor natuur en landschap en voor leefbaarheid. Middag-Humsterland heeft een Gebiedsraad, bestaande uit 12 personen. Door het vertrek van twee leden zijn er vacaturesontstaan....

’t Nut Fransum / Den Ham viert 150 jarig bestaan

Thuiskomen met De Ploeg: Inwoners van Fransum en Den Ham vieren 150 jaar ’t Nut met zelf vervaardigde, op H.N. Werkman geïnspireerde, openluchtexpositie Op 2 augustus 2021 bestond het Plaatselijk Nut Den Ham-Fransum 150 jaar. Deze zomer wordt het jubileumfeest, dat...

Ora et Labora, nieuwe tentoonstelling in Kloostermuseum Aduard

Sinds 3 april 2022 heeft het Kloostermuseum Aduard zijn deuren geopend voor een tentoonstelling ter ere van zijn 25 jarig bestaan. Er wordt teruggegrepen op eerdere tentoonstellingen. De titel van deze overzichtstentoonstelling is ‘Ora et Labora, een dag in het...

Bijeenkomst jonge boeren in Middag Humsterland

Op dinsdagavond 15 maart verzamelden 19 jonge boeren zich in Feerwerd, de Gebiedsraad Middag Humsterland had ze uitgenodigd en Koepon zette de deuren hiervoor open. De gebiedsraad geeft uitvoering aan de gebiedsvisie die in 2017 is opgesteld, behoud en ontwikkeling...

Historisch sluizen complex Aduarderzijlen wordt gerestaureerd

Waterschap Noorderzijlvest heeft vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor de restauratie van het historische sluizencomplex in Aduarderzijl. Met het bedrag moet ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het Aduarderdiep en de baggerwerkzaamheden worden...

Medenertilsterpolder wordt weidevogellandschap

In opdracht van de provincie Groningen wordt Prolander het weidevogelgebied ‘de Medenertilsterpolder’ uitgebreid tot een hoogwaardig weidevogellandschap. In totaal wordt 100 hectare aan het Natuurnetwerk Nederland toegevoegd. Het huidige natuurreservaat van 30 hectare...

Landschapsbiografie Middag-Humsterland verschenen

Het landschap van Middag-Humsterland is in de loop van duizenden jaren ontstaan. Het is het resultaat van samenspel tussen zee en mens. Het project Ontwikkelend Landschap heeft een beschrijving gemaakt van de waarden van het landschap (een zogenaamde...