Wie wil Gebiedsraad Middag-Humsterland komen versterken?

De Gebiedsraad Middag-Humsterland heeft ruimte voor twee nieuwe, enthousiaste leden met hart voor natuur en landschap en voor leefbaarheid. Middag-Humsterland heeft een Gebiedsraad, bestaande uit 12 personen. Door het vertrek van twee leden zijn er vacaturesontstaan....

’t Nut Fransum / Den Ham viert 150 jarig bestaan

Thuiskomen met De Ploeg: Inwoners van Fransum en Den Ham vieren 150 jaar ’t Nut met zelf vervaardigde, op H.N. Werkman geïnspireerde, openluchtexpositie Op 2 augustus 2021 bestond het Plaatselijk Nut Den Ham-Fransum 150 jaar. Deze zomer wordt het jubileumfeest, dat...

Ora et Labora, nieuwe tentoonstelling in Kloostermuseum Aduard

Sinds 3 april 2022 heeft het Kloostermuseum Aduard zijn deuren geopend voor een tentoonstelling ter ere van zijn 25 jarig bestaan. Er wordt teruggegrepen op eerdere tentoonstellingen. De titel van deze overzichtstentoonstelling is ‘Ora et Labora, een dag in het...

Bijeenkomst jonge boeren in Middag Humsterland

Op dinsdagavond 15 maart verzamelden 19 jonge boeren zich in Feerwerd, de Gebiedsraad Middag Humsterland had ze uitgenodigd en Koepon zette de deuren hiervoor open. De gebiedsraad geeft uitvoering aan de gebiedsvisie die in 2017 is opgesteld, behoud en ontwikkeling...

Historisch sluizen complex Aduarderzijlen wordt gerestaureerd

Waterschap Noorderzijlvest heeft vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor de restauratie van het historische sluizencomplex in Aduarderzijl. Met het bedrag moet ook de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het Aduarderdiep en de baggerwerkzaamheden worden...

Medenertilsterpolder wordt weidevogellandschap

In opdracht van de provincie Groningen wordt Prolander het weidevogelgebied ‘de Medenertilsterpolder’ uitgebreid tot een hoogwaardig weidevogellandschap. In totaal wordt 100 hectare aan het Natuurnetwerk Nederland toegevoegd. Het huidige natuurreservaat van 30 hectare...

Landschapsbiografie Middag-Humsterland verschenen

Het landschap van Middag-Humsterland is in de loop van duizenden jaren ontstaan. Het is het resultaat van samenspel tussen zee en mens. Het project Ontwikkelend Landschap heeft een beschrijving gemaakt van de waarden van het landschap (een zogenaamde...

Steunpilaar 2021 voor Vroedschap Fransum

Jaarlijks reikt de stichting Open Monumentendag Westerkwartier de Steunpilaar uit. Dit is een blijk van waardering voor een persoon of organisatie die zich inzet voor het behouden en openstellen van monumenten en erfgoed in het Westerkwartier De oorkonde en de taart...

Wim de Boer in Kerk Fransum

In het voorend van de laatste dorpsboerderij van Winsum heeft Wim de Boer zijn keramiekatelier. Hij voelt zich thuis in het Reitdiepgebied, het Groningerland met zijn wierden, prielen, maren en dijken omzoomd door het Wad. Het land van klei door de zee hier gebracht....

Mini-tentoonstelling “Ja, ik wil” in Museum Wierdenland

Foto: Geziena Roorda & Sikke Piet Oosterhoff, Trientje de Groot & Jannes Oosterhoff, 4 juni 1947 Tot 15 augustus is in Museum Wierdenland in Ezinge de mini-tentoonstelling Ja, ik wil! te zien. De expositie toont 80 trouwfoto’s die gemaakt zijn voor de deur van...